Advocaten: Bekeerling dupe van werkwijze IND

Mede door een zogeheten ‘estafettedienst’ mocht het Armeense gezin Tamrazyan in Nederland blijven. beeld ANP, Koen van Weel

Asielzoekers die voor de tweede keer asiel aanvragen omdat ze bekeerd zijn, krijgen vaak geen interview meer met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gevolg is dat hun aanvragen worden afgewezen, omdat de asielzoeker de geloofsgroei juist in een persoonlijk gesprek moet aantonen.

Dat stellen asieladvocaten Frans-Willem Verbaas en Lineke Blijdorp, die veel bekeerde asielzoekers bijstaan. Volgens Verbaas zorgt de IND ervoor dat asielzoekers niet aan de regels kúnnen voldoen. „Aan de ene kant beweert de IND dat een bekering alleen maar beoordeeld kan worden aan de hand van de verklaringen van de bekeerling. Aan de andere kant geven ze bij herhaalde asielaanvragen niet de mogelijkheid om die verklaringen af te leggen.”

In Nederland kan een afgewezen asielzoeker altijd opnieuw asiel aanvragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld na een bekering, of als de IND een bekering in eerste instantie niet gelooft. In dat geval mag een asielzoeker opnieuw asiel aanvragen, als er sprake is van ”geloofsgroei”, waardoor hij niet terug kan naar het land van herkomst.

Strenger

Een woordvoerder van de IND erkent dat de dienst nu strenger is. „De regels zijn niet veranderd, maar voorheen werden tweede of volgende asielaanvragen ook behandeld als nog niet alles in orde was, uit coulance. Toen vorig jaar zomer bleek dat er veel aanvragen binnenkwamen, is de IND strenger gaan bekijken of de aanvragen compleet zijn en of ze genoeg verschillen van de eerdere asielaanvraag.” Dat geldt voor alle tweede en volgende asielaanvragen, ongeacht de reden. „Asielaanvragen wegens ”geloofsgroei” worden niet anders behandeld dan andere aanvragen. Op het moment dat de aanvraag compleet is, worden ook bekeerlingen gewoon gehoord.”

chinahuiskerk_webProtest tegen „eigen doopvisie IND” bij afwijzing Chinese bekeerling

„Dat een aanvraag goed onderbouwd moet zijn, kan ik begrijpen”, aldus Verbaas. „Alleen ”geloofsgroei” op het formulier zetten, is niet genoeg. Dat heeft de Raad van State bepaald. Maar nu weet niemand met welke documenten de IND genoegen neemt. Bovendien kan een bekering alleen aangetoond worden tijdens een gehoor.”

Volgens Blijdorp is de praktijk weerbarstig. Zij procedeerde onlangs namens een Afghaanse man, die opnieuw asiel aanvroeg wegens ”geloofsgroei”. Hij had een lange lijst documenten ingeleverd, waaronder kopieën uit zijn dagboek.

Nieuwe kans

De IND was echter niet overtuigd, wilde hem niet interviewen en besloot de asielaanvraag niet te behandelen. De rechter vond de aanvraag echter „genoeg geconcretiseerd”. Daarnaast wees hij op de eigen werkinstructie van de IND. Daarin staat dat de dienst bekeerde asielzoekers een nieuwe kans kan geven, ook als hun bekering eerder niet werd geloofd. De IND-woordvoerder kan niet reageren op individuele gevallen. „Als de rechter oordeelt dat we het verkeerd gedaan hebben, bekijken we een zaak opnieuw.”