Natuurherstelwet

De Natuurherstelwet heeft als doel aangetaste natuur in de Europese Unie te laten herstellen. De Europese Commissie wil dat lidstaten tegen 2030 in 20 procent van de natuurgebieden die in slechte staat verkeren, maatregelen nemen. Tegen 2050 moeten de landen voor 90 procent van de ecosystemen een herstelplan hebben. Het voorstel bevat een paar vergaande plannen. Zo moet een derde van het voormalige veen onder water en moeten boeren 10 procent van hun grond met bosjes beplanten.

Alle artikelen met deze tag