Methodisten

Artikelen over Methodisten.

Alle artikelen met deze tag

Methodisten

Wat zijn methodisten?

Een Bijbelgroepje van de Britse theoloog en predikant John Wesley (1703-1791) leidde in de achttiende eeuw in Engeland tot een grote opwekkingsbeweging. Die verspreidde zich later naar de Verenigde Staten en andere Angelsaksische landen. Geloofsbasis is de Bijbel, zoals samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.
De theologie van Wesley schoot wortel door het vele gezamenlijke zingen van door hem en zijn broer Charles (1707-1788) gemaakte liederen. Methodisten staan niet ver af van Nederlandse protestanten en kennen de kinderdoop. Wel wijzen zij het leerstuk van de predestinatie veelal af en benadrukken zij de vrije wil van mensen.

Sociale bewogenheid en persoonlijke geloofsbeleving staan bij methodisten verder centraal. Het ontstaan van het Leger des Heils is een afgeleide van hun sociale inslag. Wereldwijd telt de gemeenschap zo’n 25 miljoen leden. Bekende methodisten zijn Leger des Heilsoprichter William Booth, Margareth Thatcher, George W. Bush, Hillary Clinton en Nelson Mandela.