Abraham Kuyper

Theoloog, predikant, minister-president en journalist: Abraham Kuyper was het allemaal. Dit dossier bevat een verzameling artikelen over hem op RD.nl.

Alle artikelen met deze tag

Biografie Abraham Kuyper

Theoloog, predikant, minister-president en journalist: Abraham Kuyper was het allemaal. Hij wordt in 1837 geboren in de pastorie van de hervormde gemeente in Maassluis.

De domineeszoon studeert theologie en letteren in Leiden en wordt in 1863 predikant van de hervormde gemeente in het Betuwse Beesd. Drie jaar later, in 1866, kiest de vrijzinnig opgeleide Kuyper voor de gereformeerde stroming in de Hervormde Kerk en wordt hij rechtzinniger. Waarschijnlijk waren behoudende invloeden uit de dorpskerk hier een factor in.

Abraham_Kuyper_1905_(https://api.rd.nl/api1).jpg
beeld Wikimedia Commons

Terwijl hij dorpspredikant is, zit Kuyper niet stil. Hij studeert verder en schrijft daarnaast artikelen voor weekblad De Heraut en dagblad De Standaard, die hij in 1872 opricht. Daarnaast sticht Kuyper in 1880 de Vrije Universiteit in Amsterdam en is hij ruim twintig jaar hoogleraar theologie én taal- en letterkunde aan de Amsterdamse gereformeerde universiteit.

In 1874 legt Kuyper zijn predikambt neer; hij is gekozen in de Tweede Kamer. In 1879 richt hij Nederlands eerste politieke partij op: de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Met die naam en het programma wilde Kuyper zich distantiëren van de uit de Verlichting voorgekomen Franse Revolutie. In 1901 won Kuyper de verkiezingen en leidde het Kabinet-Kuyper tot 1905.

Na zijn verkiezingsnederlaag in 1905 reisde Kuyper de wereld rond, werd hij herkozen in de Tweede Kamer en verliet hij die weer om gezondheidsredenen. In 1913 werd hij lid van de Eerste Kamer namens Zuid-Holland. Al deze rollen vervulde Kuyper in zijn streven om de hele maatschappij voor Christus te winnen.

Op maandagmiddag 8 november 1920, een week na zijn 83e verjaardag, overlijdt Abraham Kuyper. Ruim tienduizend mensen nemen op de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen afscheid van de staatsman, theoloog en journalist.

Welke invloed heeft Abraham Kuyper gehad?

Naast de stichting van de VU in Amsterdam, creeërde Kuyper ook een nieuwe kerk. Onder zijn leiding verlaten in 1886 ruim 180.000 mensen de Nederlandse Hervormde Kerk. Die kerk is in hun ogen te vrijzinnig. Deze ”dolerenden” (”klagenden”) vormen wat later bekend komt te staan als de Doleantie. In 1892 lukt het Kuyper om deze groep met het grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk samen te voegen tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het overgrote deel daarvan vormt in 2004 samen met de hervormden en luthersen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).