Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Nieuws en achtergronden over de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN).

Alle artikelen met deze tag

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Hoe groot zijn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland?

Aantal
Gemeenten Nederland 48
Gemeenten buitenland 5
Predikanten 7
(Doop)leden 23.700

Ger. Gem. in Ned. in het buitenland

In Canada hebben de Ger. Gem. in Ned. vier gemeenten, de Reformed Congregations in North America (niet te verwarren met de acht gemeenten van de GerGem in Canada met de naam ‘Netherlands Reformed Congregations’). Deze gemeenten bevinden zich in Chilliwack, Lethbridge, Norwich en Prospect Park (New Jersey). De grootste gemeente is die van Chilliwack met zo’n 1300 leden. Sinds november 2022 heeft deze gemeente een eigen predikant: ds. O.M. van der Tang. De andere drie gemeenten zijn kleiner (20-300 leden).

Naast de gemeenten in Canada hebben de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ook een gemeente in Pretoria, Zuid-Afrika. Die gemeente is vacant en heeft zo’n 175 (doop)leden.

Studenten GGiN

Het kerkgenootschap heeft 7 predikanten en een emeritus predikant. Daarnaast zijn er 2 studenten in opleiding tot het predikantsambt. G.M. van Putten is in 2020 toegelaten door het curatorium en H. van Asselt in 2022.

Ontstaan

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden in 1953, na een scheuring in de Gereformeerde Gemeenten. De aanleiding voor de scheuring is ingewikkeld. Ds. Cornelis Steenblok, die was gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, volgde ds. G.H. Kersten op als docent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Hij had veel kennis, maar de cultuur binnen de Gereformeerde Gemeenten voelde hij niet altijd aan (hij kwam oorspronkelijk uit de Gereformeerde Kerken in Nederland) en ook zijn karakter paste niet bij de leidende functies die hij had. Na de dood van ds. Kersten in 1948 liepen de spanningen op. Ds. R. Kok werd door de synode geschorst vanwege zijn visie op het aanbod van genade. In 1953 werd ds. Steenblok door de synode onverwachts uit zijn functie als docent aan de Theologische School gezet. Daarop scheidde hij zich met zijn gemeente Gouda af (uitgetreden), meer gemeenten volgden en zo ontstonden de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.