Hij heeft Zelf bepaald wat Hij van Zichzelf bekend wilde maken. Je zou dat de geopenbaarde kennis van God kunnen noemen. Hoe je die kennis verkrijgt, is bij alle schepselen verschillend. Engelen kunnen God zien met hun ogen, maar jij niet. Ook de gelovigen die al gestorven zijn, kennen God anders dan jij dat zou kunnen. Christus als mens kende God de Vader als geen ander schepsel.

En jij? Je kunt God alleen kennen door Zijn openbaring. God openbaart Zich aan alle mensen vanuit de natuur en aan sommigen ook door middel van de Bijbel.

 

Kan ik door de natuurlijke Godskennis zalig worden?

Absoluut niet. Als je alleen deze kennis hebt, weet je wel dat God de zonden straft. Dat zie je immers ook in de natuur. Maar je hebt geen weet van de vergeving van de zonden, de rechtvaardiging voor God. Ook weet je niets van de heiligmaking, die een vrucht is van de genoemde rechtvaardiging. Zonder heiligmaking kan niemand zalig worden.

Daarnaast is er maar één weg tot de zaligheid: Jezus Christus. Hij zegt het Zelf: „Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

En in Handelingen 4:12 lees je: „En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.” Tal van andere teksten in de Bijbel wijzen de weg naar Christus. En die teksten vind je in de Bijbel, niet in de natuur.

 

Als ik toch niet zalig word door de kennis uit de natuur, wat moet ik er dan mee?

Deze kennis leert je een aantal dingen:

  • 1. Dat God er is en dat Hij een onzienlijk, geestelijk Wezen is Dat ook eeuwig, heilig, almachtig, goed, rechtvaardig en oneindig hoog boven al het andere is.
  • 2. Dat God de oorzaak van alles is – ook van jou. Daarom is Hij een Heere en Eigenaar van alles. Hij regeert, onderhoudt en bestuurt alles naar Zijn wil.
  • 3. Dat je verplicht bent om Zijn wil te doen. Deze wil vind je in Gods wet.
  • 4. Dat je zondig bent en straf hebt verdiend vanwege Gods rechtvaardigheid.
  • 5. Dat er zonder deze kennis geen samenleving mogelijk is.
  • 6. Dat ze je geschikt maakt om op de weg van de zaligheid gebracht te worden door Woord en Geest.
  •  
Uit: ”Helder en klaar, deel 1. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd”