Hebben reformatorische jongeren hoop op een aarde zonder onkruid? Daarover gaat het gesprek dat de zes met elkaar voeren, zittend op hooibalen. „De aarde is als een batterij”, trapt Tjerk Beukens (12) af. „Als een batterij leeg is, vervang je hem. Dat doet de Heere Jezus straks ook. Als deze aarde op is, maakt Hij een nieuwe.”

„Er wordt natuurlijk wel van alles gedaan om de aarde weer beter te krijgen”, zegt Lucas de Heer (15). „Met elektrische voertuigen rijden en zo. Maar dat gaat echt niet helpen. Er is veel meer aan de hand dan alleen een klimaatprobleem.” „Pas hoorde ik op het nieuws dat in Ethiopië en Kenia voor 48 miljoen mensen hongersnood dreigt”, zegt Judith Nonhof (16). „En in de christelijke wereld komt er steeds minder saamhorigheid en steeds meer eenzaamheid. En in Oekraïne zijn steden verwoest zoals dat in de middeleeuwen gebeurde.”

 

Atoombom

Een christen heeft de plicht om zo goed mogelijk voor de aarde te zorgen, zegt Rosalie van der Schans (15). „Maar dat kan niet volmaakt.” „Juist het Westen is bezig de aarde uit te putten”, stelt Judith. „Laten we beginnen met onze zooi in de prullenbak te gooien”, vindt Rosalie. „En we moeten minder vliegreizen maken”, vult Tjerk aan. „Allemaal goed hoor”, vindt Judith, „maar als een wereldleider de rode knop van een atoombom indrukt, maakt dat allemaal niet meer zo veel uit.”

„Het gaat gewoon niet lukken om deze wereld voor eeuwig te laten bestaan”, meent Rosalie. Dat leest ze in haar Bijbel. „En zelfs als het als door een wonder opeens veel beter zou gaan met de aarde, het wordt nooit meer zoals het was voor de zondeval”, weet Maylenke ter Burg (14). De mens is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de aarde, vinden de zes. „Er hoeft maar een raketje in Polen neer te komen om een nieuwe wereldoorlog te ontketenen”, denkt Lucas.

Rosalie ziet de hand van God in de wereldgebeurtenissen die zich momenteel afspelen. „In de Bijbel zijn besmettelijke ziekten al voorspeld”, zegt Dianne. „Met corona hebben we gezien dat die voorzegging uitkomt.” „De Heere heeft daar een bedoeling mee”, denkt Tjerk. „Hij wil dat we stil gaan staan en nadenken.” Maylenke: „Toch gebeuren er niet alleen maar nare dingen. Als er een baby wordt geboren, is dat een wonder. Hoe slecht het ook met de wereld gaat.”

 

Vriendjes

In Gods Woord worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. De scholieren geloven dat die er zal komen. „Het is daar mooier en beter dan we ons ooit kunnen voorstellen”, denkt Lucas. „Ik denk dat het net zo is als het paradijs”, zegt Dianne. „Dat alle dieren vriendjes zijn van elkaar.” „En de straten zullen van goud zijn”, weet Tjerk. 

„Het is best apart om te bedenken dat alles wat we nu zien, straks weg is”, vindt Rosalie. „Straks is alles nieuw en zijn je huis en je spullen allemaal weg.” „Dat kun je je haast niet voorstellen”, zegt ook Dianne. „Ik denk dat sommige mensen best bang zijn dat dit gaat gebeuren.”

„Waarom bang?” vraagt godsdienstdocent Johan Smits. „Als je onbekeerd bent en je er niet bij zult zijn op die nieuwe aarde”, zegt Rosalie. De zes denken dat de meeste christelijke jongeren in hun omgeving angstig zijn bij het vooruitzicht van de toekomst. „Maar je denkt er niet altijd over na”, zegt Rosalie. „Je hebt ook genoeg dagelijkse dingen waar je druk mee kunt zijn. Je kunt niet altijd op deze manier over de toekomst nadenken.” „Ik weet niet of we er wel genoeg over nadenken”, twijfelt Dianne.

„Ongelovige mensen zien de toekomst wel zitten”, vermoedt Rosalie. „Wij zien het ook wel zitten, maar we weten ook wat er komt: oorlogen, hongersnoden, ziekten, aardbevingen.” Lucas vult aan: „En voor een christen zal het wonen op deze aarde steeds moeilijker worden. Het is zeker dat er vervolging komt. Maar voor christenen is er dan het uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” „Het gaat erom dat je bekeerd bent”, zegt Tjerk. 

„We belijden dat Christus regeert”, zegt godsdienstdocent Johan Smits. „Zien jullie dat terug in de wereld om je heen?” Lucas: „In de lente zie je dat de Heere door Zijn genade alles weer laat groeien. Maar er zijn ook zeker dingen waarvan je je afvraagt hoe dat de bedoeling van de Heere kan zijn.” Rosalie: „Dat Christus regeert, betekent ook dat Hij Zijn kerk onderhoudt en er alleen maar meer gelovige mensen bijkomen. Dat zie je niet altijd, maar het is wel zo.”

 

„Praat bij een open Bijbel”

Godsdienst, geloof en God zijn zeker een onderdeel van het leven van jongeren, ziet Johan Smits, godsdienstdocent op het Van Lodenstein College in Amersfoort. „Maar jongeren kunnen dat deel van hun leven nauwelijks meer verbinden met hun dagelijks leven vol vriendschap, Instagram en Netflixseries.” 

„Ik blijf me verbazen over hoe weinig tieners weten”, zegt Smits. „Jongeren van zeventien jaar kunnen mij niet uitleggen wat centrale begrippen als rechtvaardiging of heiliging betekenen. Terwijl ze het hebben gehad in de godsdienstles en op catechisatie.” Hij neemt het de jongeren niet kwalijk. „Ik denk dat het komt doordat bijvoorbeeld heiligmaking voor hen een abstract begrip is dat ze niet kunnen verbinden met het dagelijks leven. Jongeren moeten ervaren: heiligmaking, dat is wat het leven van mijn ouders stempelt.”

Opvoeders zouden met jongeren in gesprek moeten zijn over de zaken van het hart, zegt Smits. „Jongeren weten heel goed dat bekering nodig is. Maar weten ze wat dat inhoudt? Zijn ze ermee bezig? Dat mogen we aan jongeren vragen.”

Smits merkt dat jongeren bereid zijn om te delen hoe ze denken en wat ze geloven. „Maar er is nog veel werk te doen. En als de jongeren en hun opvoeders uitgepraat en -gedacht zijn, is het goed om verder te praten bij een open Bijbel en te luisteren wat God te zeggen heeft. Daar geeft Hij Zijn zegen over.”

 

serie

Met Pasen vieren christenen dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Dat Hij leeft. Dat Hij regeert. 

Twee vmbo’ers, drie havisten en een vwo’er van het Van Lodenstein College in Amersfoort, afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten (4x), de Hersteld Hervormde Kerk (1x) en de PKN (1x) gaan met elkaar en met godsdienstdocent Johan Smits in gesprek hierover.

Wat zien reformatorische jongeren van Zijn regering? En hebben ze hoop voor de toekomst? Daarover gaat het derde en laatste deel van deze serie.