Het veroordeelt de wegen en praktijken van tallozen die belijden christen te zijn. Daaronder zijn velen die niet vloeken, niet doden, geen overspel doen, niet stelen en niet liegen. Maar één ding kan helaas niet van hen gezegd worden: er kan niet van hen gezegd worden dat ze ”strijden” om behouden te worden.

In alles wat de godsdienst betreft zijn ze door „een geest van diepe slaap” overvallen. Wat de dingen van de wereld betreft zijn ze actief genoeg. Ze staan vroeg op en gaan laat naar bed, ze werken, ze ploeteren, ze zijn druk bezig, ze zijn voorzichtig, maar voor dat enige nodige strijden ze helemaal niet.

Wat zal ik tegen je zeggen als je maar zo af en toe naar de kerk gaat? Wat zal ik tegen je zeggen als je regelmatig naar de kerk gaat, maar slechts uit gewoonte? In iedere gemeente in ons land zijn er velen die dat doen. Jullie hebben van je ouders geleerd om naar de kerk te gaan. Het is altijd de gewoonte geweest om dat te doen. Het zou niet netjes zijn om weg te blijven. Maar als je naar de kerk komt, gaat het dan om de aanbidding van God? Of je nu de Wet of het Evangelie hoort, waarheid of dwaling, het maakt je allemaal niets uit. Achteraf herinner je je niets meer. Je trekt de godsdienstige gewoonte uit met de zondagse kleren en gaat over tot de orde van de dag. En is dat strijden? Ik spreek tot mensen van gezond verstand, dus oordeel zelf.

Wat zal ik tegen je zeggen als je zelden of nooit de Bijbel leest? Naar ik vrees zijn er duizenden die dat niet doen. Je kent het Boek bij naam. Je weet in het algemeen dat het als het enige Boek beschouwd wordt dat ons leert hoe we moeten leven en kunnen sterven. Maar neem je ook de tijd om er in te lezen? Kranten, beschouwingen en romans lees je wel, maar heb je ook tijd voor de Bijbel? En is dat strijden? Ik spreek tot mensen met gezond verstand, dus oordeel zelf.

Wat zal ik tegen je zeggen als je nooit bidt? Naar ik denk zijn er velen die dat nooit doen. Zonder God sta je ’s morgens op en zonder God ga je ’s avonds naar bed. Niets vragen, niets belijden, nergens voor danken, niets zoeken. Jullie zijn allemaal sterfelijke mensen, maar je neemt de moeite niet om met jullie Maker en Rechter te spreken! En is dat strijden? Ik spreek tot mensen van gezond verstand, dus oordeel zelf.

Uit: ”Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof”