Dat er een groot onderscheid is tussen mensen en dieren is al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel duidelijk. Van alle schepselen is alleen de mens gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Terwijl God de dieren maakte door ze tot aanzijn te roepen, maakte Hij de mens eigenhandig uit het stof der aarde en blies in zijn neusgaten de adem zodat Adam tot een levende ziel werd (Gen. 2:7). Dit onderscheid moet je goed in het oog houden, juist in deze tijd. We leven in een wereld waarin volgens veel mensen dieren ‘overlijden’ en waarin ongeboren kinderen ‘weggehaald’ worden (geaborteerd). Verschrikkelijk!

Het onderscheid tussen mens en dier zou voor je gevoel kunnen vervagen als je let op de overeenkomsten als beide komen te sterven. Beide blazen de laatste adem uit, beide worden begraven en van beide gaat het lichaam tot ontbinding over. Als je uit de Bijbel weet dat de zielen van Gods kinderen naar de hemel gaan, waarom zou dat van de dieren dan niet gelden?

Een tekst die hierover duidelijk is, vind je in Prediker 3:21. In de verzen ervoor wordt ook gewezen op de overeenkomsten: „Zij gaan allen naar één plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.” Toch bedriegt hier de schijn. De Prediker vraagt namelijk vervolgens: „Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?” Hieruit is af te leiden dat de dieren geen eeuwige bestemming hebben. Dieren hebben wel een levensadem, ook een instinct, maar geen ziel zoals wij die hebben. Ze zijn stof en niets meer dan dat: zo keert heel het dier tot stof weer. Dat neemt niet weg dat er volgens de Schrift wel dieren op de nieuwe aarde zullen zijn, maar dat zijn niet de dieren die we hier in dit leven tegen­komen (zie bijvoorbeeld Jes. 11:6-8).

Ten slotte nog dit: Salomo zegt in Pred. 3:21 dat de adem van de mensen (hun ziel) opvaart naar boven. Aan het eind van zijn boek zegt hij daar nog meer van: „Dat het stof wederom tot aarde keert (...); en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.” Dat gebeurt ook eens met jou en mij. Kun je God dan ontmoeten? Wel als je leerde knielen bij het kruis van Christus, Die Zijn werk volbracht en daarna Zijn geest overgaf in de handen van de Vader.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.