Nee, de aarde bestond niet vóór Genesis 1. Genesis 1 begint ook niet met de woorden 'De aarde was woest en ledig', maar met: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.'

God laat met dit eerste woord uit de Bijbel geen enkele onduidelijkheid bestaan over de waarheid van het ontstaan van het heelal.

God schiep. Hij maakte uit niets. In dat opzicht zijn de eerste twee teksten van de Bijbel glashelder. God schiep stof,
ruimte en tijd. Dat was het allereerste begin.

Daarmee weten we alles wat we moeten weten. Alles wat nodig is voor ons geloof en ons kennen van God. Dat wil niet zeggen dat alle vragen die wij stellen daarmee beantwoord zijn.

In vers 1 staat: God schiep de hemel en de aarde. We leren ook dat God op de eerste dag het licht schiep.

Vanaf vers 3 zie je hoe God zes dagen lang sprak, en het was er! Hoort vers 1 daar nu bij? Is vers 1 nu ook iets van de eerste dag? Of had God de aarde al geschapen in alle ongevormdheid en duisternis, voor Hij op de eerste dag het licht schiep? En hoelang dan wel?

We weten dat de engelen juichten, toen de aarde gegrondvest werd (Job 38:7). Wanneer zijn de engelen dan geschapen? Ook op de eerste dag? Of daarvoor? Heeft Genesis 1:1, 'In de beginne schiep God de hemel', soms ook betrekking op de schepping van de engelen?

De kanttekeningen noemen niet de mogelijkheid dat er geruime tijd ligt tussen vers 1 en vers 3 van Genesis 1. Ze geven twee opties.

De eerste uitleg is dat vers 1 gaat over de eerste dag. Voor Hij het licht riep, schiep God de hemel en de aarde. De andere uitleg is dat dit vers een soort samenvatting vooraf is van hoofdstuk 1.

De slotzin van dit gedeelte zou dan zijn: 'Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer' (Gen. 2:1).
Binnen de kaders van het belijden van de kerk mag je best verschillend denken over de uitleg van een tekst.
Niet om heftige discussies te voeren. Daarvoor is de Bijbel niet bedoeld. En zeker niet om dit soort overwegingen te gebruiken als breekijzer om de Bijbelse leer open te breken, zodat er ruimte komt voor de evolutietheorie. Deze theorie is een schepping van de duivel.

'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.' Duidelijker kan God toch niet zijn?!


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.