’t Is maar net wat je bedoelt met de beschrijving van de geboorte van de Heere Jezus. Als je daarmee de uitgebreide geschiedenis bedoelt uit Lukas 2, dan geef ik je gelijk. In Mattheüs, Markus en Johannes lezen we niet over Augustus, de volkstelling, de reis naar Bethlehem, de kribbe en de herders. Maar zwijgen ze daarmee over Jezus’ geboorte?

Ik wil het juist omkeren! Ik verwonder me juist over de rijke manier waarop de vier evangelisten over de geboorte schrijven. Ja, alle vier. Ze vullen elkaar ook mooi aan. Steeds valt er ander licht over het wonder dat God Zijn Zoon op deze aarde zond, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik hoop dat dit stukje je helpt om daar iets van te zien.

Vraag bovenal om het licht van de Heilige Geest, want dan zullen we Jezus’ geboorte pas echt verstaan. Het is namelijk een grote verborgenheid (1 Tim 3:16). Alleen door het geloof wordt ze verstaan. En bewonderd. Dan wordt de kerstgeschiedenis heel persoonlijk. Daar hoeft het geen eind december voor te zijn!

Na Lukas beschrijft Mattheüs het duidelijkst de geboorte van de Heere Jezus. Alleen laat Mattheüs minder licht vallen op Maria en juist meer op Jozef. Kort en sober eindigt Mattheüs 1 met de kerstboodschap. Door Jesaja was het al geprofeteerd, met de rijke naam Immanuël. Zo laten Lukas en Mattheüs zien hoe Gods Zoon echt mens werd. Zo kon Hij lijden en sterven voor Zijn volk.

Markus en Johannes laten precies de andere kant zien. Het geboren Kindeke is echt God. Johannes beschrijft dat in het eerste hoofdstuk op een plechtige wijze. Hij begint in de eeuwigheid, in de eenheid van God de Vader en God de Zoon. Deze Zoon, één in Wezen met de Vader, wilde op de aarde komen. En het Woord is vlees geworden, zo lezen we in Johannes 1:14. Dat is dezelfde boodschap als Lukas 2:7. Alleen valt nu alle nadruk erop dat het God is, Die mens werd. Wat groot dat deze boodschap zo helder in de Bijbel staat. Was de Zaligmaker niet waarachtig God, hoe kon Hij ons ooit verlossen van de zonde en Gods toorn dragen?

Nu Markus nog. Zijn evangeliebeschrijving begint met de kortste kerstgeschiedenis van alle vier. „Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zone Gods”, zo lezen we in Markus 1:1. Dat is alles. Maar het is genoeg. Jezus ziet op de naam die het Kindeke kreeg, Christus wijst op de drie ambten waartoe Hem de Vader zalfde. Deze Jezus is de Zoon van God. Hij is het middelpunt van het Evangelie, omdat Hij de enige, maar ook volkomen Zaligmaker is. Wie Hem vindt, vindt het leven (Spr. 8:35).

Kortom, ik ben blij met je vraag, want nu stonden we bijna twee maanden na Kerst nog een keer stil bij het wonder van Jezus’ geboorte. Dat brengt mij bij de belangrijkste vraag: is Hij al in je hart geboren?


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.