Twijfel. Dat is een herkenbaar woord, jonge vriend. Ik denk dat andere jongeren dat kennen. Ik neem je mee naar de eerste geschiedenis waarin twijfel werd gezaaid over Gods Woord. Satan deed dat. Dat is een punt om te onthouden. Tegenover de zekerheid waarmee God spreekt, zaait Zijn tegenstander graag twijfel.

Is het ook dat God gezegd heeft..., zo begon de satan. Weet je het zeker, Eva? Kan het ook anders zijn? Je weet hoe het afliep. Eva stelde zich open voor de twijfelzaaier. Zo won satan. De les? God zorgt niet voor twijfels, maar Zijn tegenstander.

Twijfel kom je ook in de kerk tegen. Je zou eens een lijst moeten maken van onderwerpen waar de Bijbel duidelijk over is maar die in twijfel worden getrokken. Daar word je gewoon verdrietig van. Als Gods Woord in twijfel wordt getrokken, moeten er alarmbellen bij je gaan rinkelen.

Ook tot de Heere Jezus kwam de duivel. Hij zaaide op een andere manier twijfel. Indien Gij Gods Zoon zijt… Is dat echt zo? Dan moet er maar een bewijs komen. Jezus gaf geen bewijs, maar sprak de Bijbel na.

De les? Tegenover de twijfel spreek je eenvoudig de Bijbel na. Dat is geen zwaktebod. Je staat dan juist op een vast fundament. Laat je dat niet afpakken. Anders kom je in het moeras van meningen, opvattingen en gevoelens terecht. Daarin zink je weg.

De Bijbel, het Woord van God, is levend en krachtig, lezen we in Hebreeën 4:12. Het is scherper dan een zwaard dat aan twee kanten snijdt. Dat zwaard dringt heel diep door in harten van zondaren. Net zoals op de pinksterdag (Hand. 2:37). Dan krijg je te maken met de God van het Woord, de levende God, Die goedertieren is, maar tegen Wie je zondigt.

Hoe dringt dat zwaard nu naar binnen? Mag ik je eerlijk zeggen dat je dat tegenwerkt? Net zoals ik. Tegen de Joden zei Stefanus: Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Het is zo gelukkig dat Gods Woord, dat scherpe zwaard, sterker is dan onze weerstand.

Lees daarom veel in je Bijbel, lees biddend, leg je hart ernaast, belijd de Heere dat je Hem beslist niet kunt missen. Hoelang ga je daarmee door? Totdat je uit genade de kracht van Gods Woord kent, ja dat je om Christus’ wil de God van de Bijbel mag kennen als jouw God. Een nauwe omgang met de Heere en Zijn Woord is het beste middel tegen twijfels. Dat wens ik je van harte toe.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.