Je krijgt Christus en al Zijn weldaden. En wel zo dat je mag gaan zeggen: mijn Christus. „Mijn Liefste is mijne, en ik ben Zijne”, zie Hooglied 2:16.

Maar je ontvangt ook Zijn weldaden, zoals Zijn offer waarmee Hij jou heeft verzoend met de Vader. En Zijn heiligheid, voorbede, heerlijkheid en alles wat je verder nodig hebt. „Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” Zie Romeinen 8:32.

 

Wat ga ik leren?

Heel eenvoudig: bidden. Niet voor niets wordt de Heilige Geest „de Geest der gebeden” genoemd.

Bidden leer je als je weet wat je mist. Maar ook als je gaat zien welke grote dingen er te vinden zijn in Christus. Je krijgt bij dit bidden het vertrouwen dat God je geven zal wat Hij wil.

Daarnaast maakt de Geest je ootmoedig en gelovig. Hij neemt je bij de hand en leidt je tot de troon van de genade. Je hoeft zelf niet naar woorden te zoeken: Hij geeft ze je.

 

De weg naar de hemel is niet eenvoudig. Hoe zal ik er ooit komen?

Zonder de Geest kom je er niet, maar laat het nu juist Zijn werk zijn om je te leiden! In jezelf ben je zwak, je kunt niet op tegen de vijanden die je op de weg tegenkomt, alles is donker en de weg is glad. Eén misstap en je bent er geweest.

Deze Geest is echter je Gids en Helper en Hij wijst je de weg die je moet gaan. „Dit is de weg, wandelt in dezelve”, zie Jesaja 30:21. Ben je moe? Hij geeft je kracht en geeft licht in de duisternis.

 

Wat een troost is dat!

Ook dat is het werk van de Geest. Hij wordt daarom ook wel de Trooster genoemd.

Wat een tegenslag kan er op de weg zijn. Je zou er moedeloos van worden, zeker als het ongeloof de kop weer opsteekt of wanneer God weg lijkt te zijn en het wel lijkt alsof Hij weer toornig op je is. Op zulke momenten komt de Geest om je te troosten.