Petitie tegen massale sterfte biggetjes

Beeld RD, Henk Visscher Henk Visscher

DEN HAAG. Stichting Varkens in Nood biedt de Tweede Kamer donderdag meer dan 60.000 handtekeningen aan onder een petitie die protesteert tegen de massale sterfte van biggetjes in de vee-industrie. De handtekeningen zijn in iets meer dan drie weken verzameld.

Volgens de actievoerders stierven in 2015 zes miljoen biggen nog vóór de slacht, meer dan ooit in een jaar. De zeugen zijn zo doorgefokt dat zij gemiddeld meer dan dertig biggen per jaar krijgen. Dat zijn er ongeveer zes keer zo veel als in de natuur, aldus Varkens in Nood. „Daardoor is het gemiddelde geboortegewicht afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder. Ze worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.”

Volgens de de organisatie liggen jonge biggetjes soms uren of dagen te creperen totdat de boer ze vindt. „Dan worden ze doodgeslagen, maar dat gaat niet altijd goed waardoor ze nog langer lijden”, weet Varkens in Nood.

De stichting eist Europese regels om een eind te maken aan het fokken op steeds meer biggen per worp. Ook moet de veehouderij gecontroleerd worden op zieke, gewonde en dode varkens. Voor bedrijven met een biggensterfte van meer dan 10 procent moet er een verplicht verbeterplan komen.

Robert Hoste, econoom varkensproductie bij LEI Wageningen UR, sprak recent in BoerenBusiness de cijfers van Varkens in Nood tegen. Bovendien zegt hij dat het verlagen van de biggensterfte de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector onder druk kan zetten.

„De conclusie dat er 6 miljoen biggen gestorven zijn tussen geboorte en de slacht klopt wel.” Maar Hoste plaatst een kanttekening door er op te wijzen dat het aantal geboren biggen ook toeneemt. „Meer levend geboren biggen betekent dat er ook meer zwakkere broeders zijn en de biggensterfte dus toeneemt.”

De worpgrootte per zeug verkleinen, is volgens Hoste geen goede oplossing. „ Het verlagen van de biggensterfte door in te zetten op kleinere worpen kan verlies betekenen voor de Nederlandse concurrentiepositie. De biggenproductie is dusdanig geoptimaliseerd dat iedere stap die je terug zet geld kost.”

Verlagen van de worpgrootte is volgens Hoste alleen mogelijk wanneer consumenten bereid zijn te betalen voor vlees uit een bedrijf waar een lagere productiviteit nagestreefd wordt.


Lees ook:

Winkelketens en boeren boos op Varkens in Nood (Reformatorisch Dagblad, 03-02-2016)