Plannen voor herstel Van Damorgel Grote Kerk Tholen

beeld Henk Quist
2

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Tholen heeft orgelmaker Henk van Eeken uit Herwijnen opdracht gegeven een plan op te stellen voor het herstel van het Van Damorgel in de Grote Kerk in Tholen.

Dat meldt Henk Quist, organist van de kerk, desgevraagd. Het plan richt zich voornamelijk op technisch herstel van het drieklaviers instrument, waaronder het herstel van de windladen en de tongwerken.

Het Van Damorgel, in 1832 gebouwd voor de voormalige Galileërkerk aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden, werd in 1955 door de orgelmakers J. C. Sanders & Zoon uit Utrecht in Tholen geplaatst, waarbij het naar de inzichten van die tijd werd gerestaureerd. In 1993 werd een deelrestauratie afgesloten door de opvolger van de firma Sanders, orgelmaker S. F. Blank uit Herwijnen. Daarbij werd onder meer een nieuwe windvoorziening aangebracht, werd de dispositie in oude trant hersteld en werd klankherstel uitgevoerd.

Sinds 1995 is het orgel in onderhoud bij Henk van Eeken, opvolger van Blank. In 2019 heeft Van Eeken een begin gemaakt met het herstel van de tongwerken, waarbij in hoofdzaak weer leer op de kelen wordt aangebracht naar oorspronkelijke voorbeelden. De werkzaamheden aan de tongwerken konden worden uitgevoerd door het vrijvallen van instandhoudingssubsidie onder het Brim (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten).

Het overige technische herstel zal meer structureel, projectmatig en zo veel mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd. Daarvoor moeten eerst de nodige subsidies worden aangevraagd, aldus Quist. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Ook over de kosten, die naar verwachting „aanzienlijk” zullen zijn, kan Quist nog geen nadere mededelingen doen.