Oudste pijporgel Suriname weer in gebruik genomen

Het Bätzorgel in de Maarten Lutherkerk in Paramaribo. beeld Hans Mudde
3

Het Bätzorgel in de Maarten Lutherkerk in Paramaribo is in het weekend van 1 tot 3 december feestelijk in gebruik genomen. Het oudste pijporgel van Suriname werd gerestaureerd door Peter van Rumpt van orgelbouwer Pels & van Leeuwen uit Rosmalen.

Op vrijdagavond droeg adviseur Rudi van Straten het eenklaviers Bätzorgel (elf stemmen, aangehangen pedaal) over aan de kerkenraad van de lutherse gemeente.

Zaterdag gaf organist Peter den Ouden een concert waarbij hij werken speelde van onder anderen Bach, Fiocco, Hugo Distler, John Rutter en Jan Zwart (de fantasie over het Lutherlied). Rafaël van Ommeren, cantor-organist van de kerk, speelde een adventsimprovisatie en leidde zijn kerkkoor in een drietal a capella bijdragen. Ook het Profesoe Blaaskwintet leverde zijn medewerking.

Zondagmorgen vond de kerkelijke ingebruikname plaats. Organisten waren ditmaal Nancy Goede, al vele jaren vaste organiste van de Maarten Lutherkerk, en haar collega Ann Voigt. De muziek tijdens de viering van het avondmaal werd verzorgd door Rudi van Straten. Voorgangers waren drie van de momenteel zes Surinaamse lutherse predikanten, ds. Marjory Slagtand, ds. Urwin Holband en ds. Danielle Dokman.

De feestpreek over Psalm 92 in de vertaling van Luther werd gehouden door ds. Hans Mudde, luthers predikant uit Nederland, die sinds zijn emeritaat nauw betrokken is bij de Evangelisch-Lutherse Kerk van Suriname.

Pels & Van Leeuwen heeft groot onderhoud verricht aan het instrument. De werkzaamheden „hebben tot resultaat gehad dat het instrument weer als herboren klinkt”, aldus adviseur Van Straten. „Op uiterst vakkundige wijze, en met groot geduld, heeft Pels & Van Leeuwen, samen met een lokaal restauratiebedrijf, een voortreffelijke prestatie geleverd. Met groot geduld en toewijding heeft Peter van Rumpt ten slotte het oude klankbeeld weer kunnen herstellen.”

Lutherse_kerk_ParamariboBätzorgel (1835) lutherse kerk Paramaribo gerestaureerd