Lied voor dienst na gezamenlijke synodevergadering NGK en GKV

Dichteres Ria Borkent heeft een lied geschreven voor de dienst die op zaterdagavond 11 november in Kampen wordt gehouden na de gezamenlijke vergadering van de synodes van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

Borkent schreef het lied ”Schepper van het geheel”, waarvoor organist Peter Sneep de melodie componeerde, op verzoek van de Nederlands gereformeerde ds. R. Venderbos uit Kampen. Venderbos gaat, samen met de vrijgemaakt gereformeerde ds. A. W. Beute uit Kampen, voor in de dienst in 11 november.

Het document kan niet getoond worden, omdat de site scribd.com cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta functionele cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Het verbindende motief in het nieuwe lied is eenheid, wat wordt benadrukt in de ondertitel: ”Danklied voor eenheid”. Andere thema’s die Borkent terug laat komen, zijn verzoening, vergeving en avondmaal. Het lied wordt beschikbaar gesteld aan de plaatselijke kerken. „Zo kan het lied weerklank vinden op tal van plaatsen in het land”, aldus de aankondiging.

Ds. Venderbos is blij met het resultaat: „Het lied ademt een ingetogen en dankbare sfeer. In het eerste couplet krijgen Bijbelse avondmaalsbeelden over eenheid en verbondenheid een plaats. En dat God niet loslaat wat Hij begonnen is. Een heel mooie (muzikale) regel is de vierde, in de muziek de zevende maat. De lange noten daar geven een vertraging die mooi uitwerkt in de tekst, met name in couplet 3: ”veel gebed” is prachtig op die lange noten. Je voelt de lange tijd dat er gebeden is. Maar ook in de andere coupletten is die onverwachte vertraging fraai.”

Tijdens de dag in Kampen, die wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, staat de vraag centraal „hoe we als kerken in gezamenlijkheid concrete stappen kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid”, aldus het programma. Tijdens de gezamenlijke dienst, die om 19.00 uur begint, wordt ook het avondmaal gevierd.

Meer informatie: www.onderwegnaar1kerk.nl