Koningin Máxima naar Groningen voor Méér Muziek in de Klas

Koningin Máxima zet zich in voor meer muziek in de klas. beeld RD, Anton Dommerholt

Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op 14 november getuige van de ondertekening van het eerste lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs.

Alle negen betrokken partijen garanderen in dit convenant dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt. Het convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen in de stad. Eveneens is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Belangrijke partner in de realisatie van het convenant en de feestelijke dag is stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil er voor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen en het wordt ondertekend door de bovenschoolse onderwijskoepels.

In de ochtend van 14 november gaan leerkrachten en leerlingen op de basisscholen in de stad Groningen muzikaal aan de slag met het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied ”Samen”. ‘s Middags vindt een feestelijk programma plaats in De Oosterpoort met muzikale acts, een humoristisch optreden van het Noord Nederlands Orkest en een kinderlezing.

Voorafgaand aan het muzikale programma gaat Koningin Máxima samen met mensen uit de onderwijspraktijk uit Groningen om tafel. Scholen en cultuuraanbieders laten in korte presentaties zien op welke manier zij met muziek op school bezig zijn en wat muziekonderwijs kan doen voor kinderen.

Meer informatie: meermuziekindeklas.nl