Jaarboek gewijd aan luthers muzikale traditie

De Lutherse Kerk in Utrecht. beeld Maarten Buruma

Het 25e Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na 1800 is gewijd aan Luthers kerkmuzikale erfenis in de Nederlanden: ”Een door God geschonken gave”.

Dat melden de evangelisch-lutherse gemeente Utrecht en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de VU in een gezamenlijk persbericht.

De boekaanbieding zal plaatsvinden op donderdag 7 december 2017 om 15.00 uur in de lutherse kerk te Utrecht.

Terwijl Zwingli muziek uit de erediensten weerde en Calvijn de gemeente alleen onbegeleide psalmen liet zingen, liet Luther de rooms-katholieke liturgie overwegend in stand. Hij dichtte en componeerde geestelijke liederen die zo’n kracht hadden dat ze in veel Nederlandse kerken werden gezongen.

In het jaarboek staat de protestantse kerkmuziek van de negentiende en twintigste eeuw en Luthers invloed daarop centraal. Naast artikelen over de lutherse kerkmuziektraditie en de herleving daarvan in de twintigste eeuw, is er aandacht voor de bredere belangstelling voor kerkmuziek die leidde tot het oecumenische Liedboek voor de kerken van 1973, en voor de totstandkoming van het nieuwe Liedboek van 2013. Klik hier voor het volledige programma.