Recensie: Uitvoering van oratorium ”Nehemia”

Dirigent en componist Jorrit Woudt schreef ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van zijn koor Laus Deo uit Enschede het oratorium ”Nehemia: De moeite getroost”.

Woudt is een toondichter die in de romantische traditie nog genoeg inspiratie vindt om een boeiend klankbeeld te creëren. Met bescheiden middelen (naast het koor werken er zeventien strijkers en blazers mee) weet hij een optimale variatie in klank op te roepen.

Uitgangspunt is de NBV-tekst van het Bijbelboek Nehemia. De gekozen fragmenten daaruit staan in het booklet afgedrukt maar zijn op de cd niet te horen. Ze dienen uitsluitend als gids voor de luisteraar; bij een live-uitvoering kunnen ze gedeclameerd worden. Wél te horen zijn de vrije teksten van Sander Hof die het verhaal becommentariëren. De tekstschrijver gebruikt een zo alledaags mogelijk Nederlands om de boodschap over te brengen. Alleen vraag ik me af of je het taalgebruik zo ver van de Bijbeltekst moet verwijderen, zoals hier gebeurt: „ons volk incasseerde klap na klap (…).” En over de omvang van het werk: „„De klus is groot, het zal veel van ons vergen (...).” Of de spot van de tegenstanders: „Wat doen die Joden toch weer raar,/ het is een zielig zooitje bij elkaar!” Dit temeer omdat de teksten op de gebruikte psalmmelodieën wel aansluiten bij de NBV-tekst.

Een en ander neemt niet weg dat het hier gaat om een stuk muziek dat de moeite van het aanhoren meer dan waard is.

Oratorium ”Nehemia: De moeite getroost” – Sander Hof (teksten) en Jorrit Woudt (muziek) – Gereformeerd Zangkoor Laus Deo, Enschede & instrumentaal ensemble o.l.v. Jorrit Woudt; JQZ Muziekproducties (QCD 3439); 2-cd; € 17,50; bestellen: gzk-lausdeo.nl

1. Proloog

6. Smeekbede

20. Loof de naam van de Heer

22. Finale