Zon maakt ‘zonnegas’ van CO2

Universiteit Hasselt. beeld Wikimedia, Liesbeth Driessen

Het broeikasgas CO2 kan met zonlicht direct worden omgezet in methaan. Het innovatieve concept dat dit mogelijk maakt, is ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO en Universiteit Hasselt (België).

De betrokken wetenschappers prof. dr. Pascal Buskens (TNO en Universiteit Hasselt) en prof. dr. Marlies Van Bael (Universiteit Hasselt) publiceerden hun artikel in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Omega.

Volgens de wetenschappers kan de uitvinding bijdragen aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en aan de vermindering van netto CO2-uitstoot.

De omzetting van CO2 naar methaan heeft plaats bij lage temperatuur en lage druk. Van de energie uit het zonlicht wordt 55 procent gebruikt om het broeikasgas CO2 om te zetten naar methaan, een bruikbare brandstof. De wetenschappers noemen de efficiëntie van de omzetting „uitzonderlijk hoog.”

Mogelijk kan via het nieuwe proces CO2 ook worden omgezet in synthesegas, een grondstof voor tal van producten in de chemische industrie.

TNO en de Universiteit Hasselt hebben de intentie samen verder te werken aan de ontwikkeling van een geschikte reactor om op grote schaal methaan te produceren.