Luchtvaartsector moet krimpen om klimaatdoelen te halen

Toerisme is goed voor 90 procent van alle luchtvaartkilometers. beeld ANP, Valerie Kuypers

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, mag de luchtvaart niet meer groeien, zegt Paul Peeters, die woensdag op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. De trends wijzen echter in een andere richting. Toeristen zijn nu verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van alle CO2-emissies, maar dit aandeel zal sterk gaan stijgen. In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking negen keer zo veel kilometers als in 2015, en over dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle toeristische reizen – toerisme is goed voor 90 procent van alle luchtvaartkilometers.

Effect

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) kondigde vorig jaar maatregelen aan om de CO2-uitstoot in de luchtvaart terug te dringen, maar die zullen nauwelijks effect hebben, blijkt uit het proefschrift. Zelfs een combinatie van een verdubbeling van de ticketbelasting, 900 euro belasting per uitgestoten ton CO2, inzet van nieuwe technieken en 90 procent subsidie op duurzame biobrandstoffen leidt niet tot duurzame ontwikkeling van de luchtvaart.

Krimp

De luchtvaart in Westerse landen ontkomt zelfs niet aan krimp, concludeert Peters. Maar de ICAO, belangenbehartiger van de luchtvaart, zal niet in eigen vlees gaan snijden. De landen die zich hebben geconformeerd aan ”Parijs” zullen dus zelf hun verantwoordelijk moeten nemen voor vluchten vanaf hun luchthavens.