Toch verjaardagsfeest voor kind uit gezin met geldzorgen

beeld Brenda Roos Fotografie

„Ieder kind heeft recht op een verjaardagsfeestje. Ook als het geld daarvoor ontbreekt.” Dat is het uitgangspunt van de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. De landelijk opererende stichting start in januari in de regio Den Haag met Stichting Leergeld Den Haag een pilot voor 300 kinderen. „In 2017 willen we ten minste duizend kinderen blij maken met een verjaardagsfeestje”, vertellen Renée Kranenberg (40) en Mieke Deiters (41).

Volgens de initiatiefnemers kunnen veel ouders het zich niet veroorloven de verjaardag van hun kinderen te vieren. „Geen slingers, geen cadeautje, geen taart, geen traktatie op school en al helemaal geen feestje voor klasgenootjes. Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau gaat het om gemiddeld twee kinderen per klas. Ook op de scholen van onze eigen kinderen komt het voor.”

Dat leidt tot schrijnende situaties. „Juffen, meesters en medeleerlingen weten wanneer kinderen jarig zijn. Vaak hangt er een verjaardagskalender in de klas. Kinderen blijven rond hun verjaardag thuis van school, omdat ze zich schamen of om pijnlijke vragen te voorkomen. Ze worden ook niet gevraagd voor feestjes van klasgenoten.”

Volgens gegevens van voedselbanken zou het gaan om 60.000 kinderen. Als de cijfers van alle instanties bij elkaar worden opgeteld, komt dat aantal zelfs op 400.000. „De nood is hoog.” Waar de Stichting Jarige Job kinderen voorziet van een verjaardagsbox met materiaal om uit te delen op school en thuis een leuke verjaardag te vieren, richt Uitgestelde Kinderfeestjes zich vooral op vieringen buitenshuis. „We vullen elkaar prachtig aan.”

De stichting wordt overstelpt met verzoeken. „Bijvoorbeeld de aanvraag voor een moeder uit de omgeving van Assen. Haar zoon wordt binnenkort tien. Ze is vanwege financiële problemen niet in staat zijn verjaardag te vieren. Hulpverleners doen een dringend beroep op ons om het dit keer wel mogelijk te maken.” Een andere aanvraag gaat over een meisje uit groep 8 dat op haar verjaardag graag met haar vriendinnetjes naar het zwembad gaat en daarna een patatje wil eten. „Ze verlangt er al jaren naar, maar het zit er gewoon niet in.”

De verzoeken komen binnen via hulpverleningsorganisaties. „Instanties zoals het Leger des Heils, Leergeld Nederland en Trivium Lindenhof zijn betrokken bij de gezinnen. Zij fungeren als tussenpersoon en kennen de financiële situatie van de mensen. Daar vertrouwen wij op.” De tussenpersonen regelen ook de praktische uitvoering van het feestje. „De jarige weet niet dat het partijtje gedoneerd wordt.”

Kranenberg en Deiters zorgen ervoor dat de ”feestjeswinkel” gevuld wordt. „We hebben contacten met onder meer bowling- en sportcentra, kookstudio’s, zwembaden en trampolinehallen. Die hebben vaak ruimte over en werken graag mee. De locatie is er, het enige wat zij beschikbaar moeten stellen is een kopje koffie, wat ranja, chips of een ijsje.” x

>>uitgesteldekinderfeestjes.nl