„Elke dag liggen er kinderen bij het hek van ons weeshuis in Kinshasa”

Kinderen in een weeshuis van Hart & Handen in Aktie in Congo. beeld Gutave Muteba
4

In de Democratische Republiek Congo werkte hij als journalist en assistent-voorganger in een pinkstergemeente. In december 1999 ontvluchtte Gustave Kamuleta Muteba (58) zijn land, nadat hij en zijn vrouw om politieke redenen in de cel waren beland. „Er verdwenen elke dag mensen uit de gevangenis, van wie later bleek dat ze waren gedood. Mijn schoonfamilie hielp ons vrij te komen en het land te ontvluchten. Begin 2000 kwamen we in Nederland terecht.”

Na zeven maanden krijgt het echtpaar, aangesloten bij een evangelische gemeente, een verblijfsvergunning en een woning in Leiden. De jongste van hun drie kinderen slaagt er in 2003 eveneens in naar Nederland te komen, de oudste twee blijven in Congo achter. Omdat Muteba moeite heeft de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen, gaat hij niet als journalist of voorganger aan de slag. Hij werkt twee jaar bij McDonald’s en heeft sinds 2002 een baan op de afdeling catering van de KLM op Schiphol.

Vanuit Nederland zet Muteba zich in voor (wees)-kinderen in Congo. „Toen ik in Kinshasa woonde, organiseerde onze kerk met Kerst altijd een maaltijd. Ik zag kinderen vechten om etensresten uit vuilniszakken en vroeg de mensen in de keuken hun wat eten te geven. Later richtte ik een organisatie op om dit eens per maand te kunnen doen, speciaal voor straatkinderen.”

Eenmaal in Nederland stuurt Muteba geld naar Congo, zodat dit werk kan worden voortgezet. „In 2004 is hier een vereniging opgericht om geld in te zamelen: Hart en Handen van Christus in Centraal-Afrika. Toen ik subsidie aanvroeg, stuitte de naam op bezwaren. Ik veranderde de naam in Hart & Handen in Aktie, maar subsidie hebben we uiteindelijk nooit gekregen. We zijn vooral afhankelijk van steun van particulieren en kerken.”

Inmiddels heeft de vereniging vier christelijke kinderhuizen in de Congolese hoofdstad Kinshasa en omgeving, die plaats bieden aan 103 kinderen. „Van hen is 30 procent wees, de anderen komen uit zeer arme families.” Er werken zestien mensen, vrijwel allemaal in deeltijd en op vrijwillige basis. In Menkao, een buitenwijk van Kinshasa, bouwde de organisatie een watertank voor arme families.

De afgelopen jaren bezocht Muteba Congo drie keer, het laatst in 2016. „De armoede is er enorm. Elke dag leggen ouders kinderen voor het hek van onze weeshuizen, maar we hebben geen plek meer. We geven die kinderen eten en ’s avonds halen ouders hen weer op.” In 2014 opende de hulporganisatie een school in een buitenwijk van Kinshasa, waar ook kinderen uit de buurt terechtkunnen. Deze telt ruim 100 leerlingen. Muteba hoopt de school gaandeweg te kunnen uitbreiden. De inkomsten van Hart & Handen in Aktie vormen echter een voortdurende bron van zorg. „We kijken niet ver vooruit. Alleen door ons geloof in Jezus kunnen we dit werk blijven doen.”

>>hhcca.nl