Projectgroep rondt voorstellen voor landelijke nieuwe onderwijsdoelen af

De voorstellen van Curriculum.nu voor een nieuw onderwijsprogramma worden donderdag opgeleverd. beeld ANP, Koen Suyk
2

Vanaf 2018 werkten 150 leraren en schoolleiders in opdracht van het ministerie van Onderwijs in de projectgroep Curriculum.nu aan voorstellen voor de herziening van landelijke onderwijsdoelen. Minister Slob ontvangt donderdag de opbrengsten.

De deelnemers aan de projectgroep bogen zich in negen ontwikkelteams over de vraag hoe een toekomstbestendig landelijk curriculum eruit moet zien. In een curriculum wordt aangegeven welke doelen gehaald moeten worden; de manier waarop een school die doelen invult, is aan de school zelf.

Nellianne van Schaik, docent Nederlands op het Calvijn College in Goes (locatie Klein Frankrijk), maakt deel uit van het ontwikkelteam Nederlands. „Ik vind het uitdagend op landelijk niveau mee te denken over de verbetering van het schoolvak Nederlands. Op school had ik al ervaring met curriculumontwikkeling.”

Vakverenigingen, zoals Levende Talen, en wetenschappers ondersteunden de teams. „Ze voorzagen ons van advies en leverden feedback.” De docenten en schoolleiders werkten die visie en feedback uit. Dat is het vernieuwende van Curriculum.nu; docenten zijn de leidende partijen, voorheen waren wetenschappers en vakverenigingen dat vaak”, aldus Van Schaik.

Leesmotivatie

Al dertien jaar was het curriculum niet meer integraal herzien; eerder is nooit naar samenhang gekeken. „Dit zorgde ervoor dat bij verschillende vakken dezelfde lesstof aan bod kwam.”

Het curriculum was ook verouderd, meent Van Schaik. „In het internettijdperk is het kritisch omgaan met informatie belangrijk; jongeren moeten leren hoe ze informatie moeten selecteren en op waarde schatten. In de nieuwe voorstellen wordt daar aandacht aan geschonken.”

Samen met het ontwikkelteam Nederlands maakte Van Schaik zich hard voor leesmotivatie. „Lezen heeft een grote invloed op de taalontwikkeling van leerlingen. Kinderen moeten lezers worden en lezers blijven.”

Visie

Minister Slob ontvangt donderdag per leergebied een visiedocument, grote opdrachten en bouwstenen. In de visie staat beschreven waarom het leergebied belangrijk is. In de grote opdrachten zijn de essenties van het leergebied opgenomen. Van Schaik: „Het gaat dan bij het leergebied Nederlands bijvoorbeeld om doelgerichte communicatie en literaire competentie.”

Elk ontwikkelteam heeft de grote opdrachten uitgewerkt in bouwstenen. „Deze bouwstenen zijn aanbodsdoelen: ze omschrijven het wenselijke aanbod aan kennis en vaardigheden”, legt Van Schaik uit. „De manier waarop een school dat behandelt, kan de school zelf bepalen”

Het christelijk onderwijs blijft daarom volgens haar ruimte houden om identitaire onderwerpen te behandelen op een manier die bij de school past.

Deelname aan Curriculum.nu leverde Van Schaik een enorm netwerk aan vakmensen op. Ook leerde ze veel over het opzetten van doorlopende leerlijnen. „Die kennis neem je mee de school in.”

De voorstellen vormen een tussenstap naar een nieuw curriculum. „De Kamer moet stemmen over de voortgang van het project. Een nieuw curriculum vaststellen is een jarenlang proces. Curriculum.nu is een grote, eerste inventarisatie geweest, waarin voor voor het eerst het gehele curriculum tegen het licht is gehouden en samenhang is beschreven.”