Methode ”Wonderlijk gemaakt” geëvalueerd

beeld ANP, Bart Maat

Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar ”Wonderlijk gemaakt”, een lesmethode rond seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. Ruim 400 leerkrachten van zo’n 200 scholen vulden een digitale vragenlijst in.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna alle leerkrachten de lessen die in de methode aangeboden worden ook daadwerkelijk geven. De respondenten vinden dat de methode genoeg ruimte biedt om de lessen aan te passen. Dat gebeurt dat ook veelvuldig.

De leerkrachten blijken verschillend te denken over de aangeboden thema’s. Sommige respondenten vinden dat de methode niet genoeg onderwerpen aanbiedt, terwijl andere juist onderdelen laten liggen omdat die niet binnen de school zouden passen. Daarnaast wordt er verschillend gedacht over de bijgevoegde christelijke handreikingen: een deel vindt die te strikt en te sturend, terwijl een ander deel die juist waardeert.

Een herziening van de methode moet volgens de leerkrachten gericht zijn op het actualiseren van de methode, het digitaliseren van het materiaal en het beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om thema’s zoals sociale media en echtscheiding.

Ook ouders hebben een vragenlijst ingevuld. Zij blijken de lessen te zien als een goede aanvulling op de opvoeding die thuis gegeven wordt.

Zowel de ouders als de leerkrachten geven aan dat ze het fijn zouden vinden als er ook werkbladen aangeboden zouden worden. De leerlingen zouden die mee naar huis kunnen nemen, zodat de ouders aan de hand daarvan gemakkelijker het gesprek over het desbetreffende thema kunnen voeren.