Jaaropening Pieter Zandt: Heb ik smartphone of heeft die mij?

beeld RD

Op acht locaties hield de Pieter Zandt scholengemeenschap maandagavond de opening van het schooljaar rondom het thema ”Wat of wie heeft jouw hart?”.

In de hersteld hervormde kerk van Staphorst hield dr. W. van Vlastuin een meditatie naar aanleiding van 2 Samuël 15:1-12 over Absalom, die zijn hart gezet had op rijkdom en eer. Absalom wist met zijn innemendheid de harten van het volk te winnen. Onder valse godsdienstige voorwendselen verzocht hij in Hebron de Heere een offer te mogen brengen, terwijl hij zijn hart op het koningschap gezet had.

Dr. Van Vlastuin hield de aanwezigen de spiegel voor dat Absalom in ons aller hart leeft. „Gods eer op de lippen, maar inwendig onszelf zoeken.” De wet kan hieraan ontdekken, maar kan niet genezen. „Een MRI-scan brengt wel de kwaal aan het licht, maar geneest niet. Zo brengt ook de wet wel tot de kennis van het kwaad, maar de genezing is alleen bij Christus te vinden. Onze God vergeeft!”

Ds. K. den Boer, die tot de zomervakantie manager van de locatie Staphorst was maar zaterdag tot predikant werd bevestigd in de hersteld hervormde gemeente van Sirjansland, sprak over het hart als bron van alle menselijke verlangens. Hij wees erop dat verlangens sterk bepaald en aangewakkerd worden door producenten van luxegoederen. Ook immateriële verlangens verschuiven. „De moderne mens verlangt niet meer eenvoudig naar geluk, maar naar avontuur en sensatie. Maar is er ook een verlangen naar die koninklijke bruiloft waarvan de Gastheer zegt: „O alle gij dorstigen, komt tot de wateren… Komt, koopt en eet, zonder prijs en zonder melk”? Zonder geld dus en zonder materie. De Heere roept je op om je in Hém te verlustigen.”

Verlangens zijn volgens ds. Den Boer zowel positief als negatief te duiden. „Ze zorgen ervoor dat we een doel voor ogen hebben. De school helpt de leerlingen ook graag om hun idealen te verwezenlijken. Dit gebeurt onder andere door loopbaanoriëntatiebegeleiding al een plaats te geven in de onderbouw.” Hierbij riep ds. Den Boer de docenten op bij de leerlingen bovenal verlangens naar een hoger levensdoel te wekken.

„Verlangens kunnen echter ook doorslaan in het negatieve.” Ds. Den Boer wees op verslavingen aan smartphone, sociale media, games en films. „Heb ik een smartphone, of heeft die smartphone mij? Kan het gebruik ervan het daglicht verdragen?” De predikant riep de jongeren op te breken met de banden van verslaving. „Probeer eruit te ontsnappen en zoek je hulp bij de Heere en zo nodig ook bij anderen.”

Ds. Den Boer adviseerde de jongeren hun doel voor ogen te houden, te leven vanuit de kernwaarden van de school, die gebaseerd zijn op Gods geboden, en bovenal biddend hun weg te gaan. „Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.”

Ds. Den Boer werd als vertrekkend locatiemanager Psalm 119:9 toegezongen.