Jaaropening Hoornbeeck: Leren voor het leven, als christen

Ruim zevenduizend studenten telt het Hoornbeeck College. „Over een paar jaar zijn die allemaal aan het werk. Wat zou het groot zijn als ze dan allemaal het Evangelie uitdragen op de plek waar ze zijn. Door wie ze zijn. In handel en wandel.”

Directielid S. Nentjes zei dat maandagavond in Amersfoort tijdens de jaaropening van de mbo-school. In het nieuwe logo van het Hoornbeeck is het woord College vervangen door de slogan ”Leren voor het leven.” Het werd het thema van de openingsbijeenkomsten, die maandag naast Amersfoort ook in Apeldoorn, Gouda, Kampen en Rotterdam werden gehouden. De locatie Goes begon een week eerder al met de lessen.

Leren voor het leven was Nentjes zelf niet van plan toen hij op zijn zestiende van school kwam. De ene dag dat hij nog de schoolbankjes in moest, nam hij maar voor lief. Totdat het tot hem doordrong dat zijn droombaan alleen met diploma’s te bereiken was. Toen ging hij weer aan de studie. „Heb je zo’n droom?” vroeg hij de studenten maandagavond. „Dat maakt leren een stuk gemakkelijker.”

Er verandert veel, en snel, en daarom moeten mensen blijven leren. Temidden van dat alles is er volgens Nentjes vooral behoefte „aan menselijk contact, persoonlijke aandacht, warmte, zorg, toewijding. Werk genoeg, juist voor mbo’ers.”

Het Hoornbeeck College wil hen vormen. „Voor de rest van je leven.”

Christelijk leven

”Leren voor het leven” kan een tweevoudige betekenis hebben, zei ds. J. van Laar. „Leren voor het leven dat voor je ligt. Maar wat is er ook onderwijs nodig voor hét leven, het zielenleven.”

„Benut je talenten”, adviseerde de predikant van de gereformeerde gemeente in Barneveld-Zuid. „Je kunt er wel nonchalant over denken, maar het zijn gaven die je van de Heere hebt gekregen.”

Christenen, op een christelijke school, zouden op Christus moeten lijken. „Daar schrik je misschien van. We hebben onderwijs nodig: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden. Dat vraagt iemand die genade heeft ontvangen. Op Christus lijken: bijvoorbeeld in gehoorzaamheid aan Gods wil, en in liefde. Als we alleen naamchristen zijn, wat zouden we dan God moeten aanlopen om te smeken dat al het onderwijs niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Ik gun jullie dat je je eigen gebrek gaat beseffen en naar genade gaat hunkeren. Dan mogen dwazen wijsheid ontvangen.

Ouders, leraren, spoor jongeren aan de Heere te dienen. Niet dubbelhartig: de Heere wat en de wereld wat.”

Discipel

Het belangrijkste is je hart, zei ook Nentjes. „Daar komt je gevoelen, je drive uit voort.” Daarom is het symbool van hoofd, hart en handen vervlochten in het logo van het Hoornbeeck College. „We bidden dat de Heere het Bijbels onderwijs zal zegenen. Dat je de Heere Jezus mag leren kennen, voor het eerst en opnieuw.

Vroeger werd het Evangelie via de universiteiten verspreid. Nu gebeurt het door de gewone man, die in doen en laten laat zien Wie de Heere voor hem is. Dan is het nodig dat je de Heere Zelf hebt leren kennen. Van nature zoeken we dat niet, maar door Zijn onderwijs worden mensen tot discipel –leerling– gemaakt.”