Hanna’s voorbeeld voor het Wartburg College

Het Wartburg College, locatie Marnix in Dordrecht. beeld RD

In zijn jeugd had ds. C. P. de Boer een vreemde leraar, vertelde hij maandagavond tijdens de openingsbijeenkomst van de Dordrechtse locatie Marnix van het Wartburg College. „Altijd in een zwart pak, zonder televisie thuis en uit principe onverzekerd.”

Maar eens maakte deze leraar een diepe indruk op hem als tiener, vervolgde de predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Sliedrecht. „Op een maandagmorgen bespraken mijn vrienden en ik het weekeinde. Zij hadden de vrijdag en zaterdag in drankketen doorgebracht, ik in de sportschool.” Ongemerkt ving de voornoemde leraar de gesprekken op. „Toen kwam hij erbij staan, en vertelde in tranen zíjn ervaringen, van de zondag ervoor. Hoe de Heere tijdens de prediking tot zijn ziel gesproken had.”

Zijn er zulke docenten op de Marnix, vroeg ds. De Boer de met tieners, hun ouders en leraren volgepakte Julianakerk in Dordrecht. De voorganger trok hierbij lijnen naar het gelezen Bijbelgedeelte over de jongeling Samuël in de tabernakel. „Hij had drie docenten: één was stokoud en bijna blind in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht, en de twee andere waren goddeloze priesters die Gods heiligdom ontheiligden met hun zonden. En daar had Hanna haar zoon naartoe gebracht.” Wees dankbaar voor een school waar Gods Woord niet ter discussie staat, sprak de voorganger. „En waar, als het goed is, godvrezende docenten voor de klas staan.”

Hoe kon Samuël zich op zijn slechte school staande houden? „Vanwege zijn geknielde moeder Hanna, die bad om de vervulling van Gods belofte aan haar kind. Ook een reformatorische school heeft gebed van ouders nodig. Het onderwijs op de Marnix krijgt niet zijn voortgang dankzij uitstekende visitatierapporten, maar wordt als het goed is gedragen door het gebed van ouders.”

Enkele maanden terug viel locatiedirecteur H. den Hollander een van de buitenlandse studenten op, die in een uitwisselingsproject de school bezochten, vertelde hij. „De jongen viel een beetje buiten de groep. Hij stond vaak afzijdig. En zodra hij even een vrij moment had, greep zijn hand in zijn broekzak.”

Dan trok hij er niet zijn telefoon uit, maar een bijbeltje. „Telkens wilde hij er verder in lezen. Hoe belangrijk is de Bijbel in jouw leven? Waar grijp je bijvoorbeeld bij het wakker worden als eerste naar? Is Gods Woord de eerste bron waaruit je onderwijs haalt, elke dag, bij keuzes en moeilijkheden? Laten wij ons er de weg door wijzen? Neem het, en laat je erdoor gezeggen. Als dat Woord centraal staat, zal de Heere er Zijn zegen over geven.”

Het Wartburg College, bestaande uit de locaties Marnix, Revius, De Swaef en Guido de Brès begint dit schooljaar met 3640 leerlingen (tien minder dan vorig jaar), van wie 775 op Marnix, dertig meer dan vorig jaar.

Sinds enkele maanden bereiden het Driestar College en het Wartburg College de komst van een gezamenlijke vestiging in Krimpen aan den IJssel voor. Deze locatie moet over drie tot vier jaar de Lekkerkerkse vestiging van het Driestar College vervangen en zo’n 1000 leerlingen gaan tellen.

Verder heeft Wartburg samen met het Hoornbeeck College een techniekhal bij De Swaef gerealiseerd.