Groot onderzoek naar ervaringen thuisonderwijs

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een groot onderzoek gestart onder scholieren en eindexamenleerlingen vanwege de verandering van de onderwijssituatie door de coronacrisis.

De scholierenorganisatie is benieuwd naar de ervaringen van leerlingen met het digitale onderwijs dat de scholen sinds vorige week aanbieden.

De leerlingen krijgen bijvoorbeeld voorgelegd wat ze vinden van het digitale onderwijs ten opzichte van het reguliere onderwijs. Ook wordt geïnventariseerd hoe eindexamenleerlingen tegen de situatie aankijken en of ze het verstandig zouden vinden een eindexamen te maken. Daarnaast wordt gevraagd of ze zouden slagen als hun schoolexamencijfer hun eindcijfer zou zijn.

Het LAKS voert de enquête uit omdat het vindt dat de stem van scholieren onvoldoende wordt meegenomen in de gesprekken over de examenperiode. De resultaten van het onderzoek zullen aan minister Slob (Onderwijs) gepresenteerd worden.