Eindexamenkandidaten Zeeland zijn uitblinkers

Edwin Maarsman ziet de cijfers van Calvijnleerlingen als een groot compliment aan het docententeam. beeld Van Scheyen Fotografie

Zeeuwse eindexamenkandidaten zijn de beste van het land. Ze haalden gemiddeld de hoogste cijfers. Maar Zeeland is ook de provincie met de meeste geslaagden. Ruim 94 procent behaalde in het afgelopen schooljaar zijn diploma.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekende onlangs dat eindexamenkandidaten in Zeeland in het schooljaar 2018-2019 van alle provincies het hoogst scoorden. Voor alle vakken tezamen hadden ze gemiddeld het cijfer 6,66 op hun eindlijst. Leerlingen van het Calvijn College, met vestigingen in Middelburg, Goes, Krabbendijke en Tholen, haalden zelfs een 6,76. Het gemiddelde cijfer in heel Nederland was 6,60.

In totaal deden in Zeeland 3865 scholieren eindexamen; 3637 van hen, 94,1 procent, behaalden hun diploma. Ter vergelijking: in Groningen en Noord-Holland, de provincies met het laagste slagingspercentage, lag dit op ruim 90 procent. Het landelijk slagingsgemiddelde was 92 procent.

Edwin Maarsman, docent economie en teamleider havo op het Calvijn College Goes, ziet de mooie cijfers van zijn school als een compliment aan het docententeam.

Uw school doet het prima.

„Zeker, maar ik moet erbij zeggen dat het niet beleid is van het Calvijn College om uitsluitend te sturen op cijfers. Het draait er niet alleen om dat de leerlingen zo hoog mogelijk scoren. Ons team probeert elke dag weer in te spelen op de individuele mogelijkheden van de leerlingen. We hechten veel belang aan persoonlijke aandacht en vorming.”

Cijfers zijn dus niet allesbepalend?

„Klopt. En we geven havoleerlingen de gelegenheid om opgedane kennis in praktijk te brengen. We hebben een vakhavo, waar je vier dagen in de week les krijgt op school en één dag meeloopt in een bedrijf. Van onze eerste vakhavoklas die afgelopen jaar examen deed slaagde iedereen: een kleine twintig leerlingen. We zijn blij met de DUO-cijfers; ze zijn een compliment aan ons team van docenten en leerlingbegeleiders, dat bestaat uit hard werkende mensen. Fijn ook om te zien dat hun inspanningen door de Heere worden gezegend.”

Hoe verklaart u dat Zeeuwse scholieren het zo goed doen?

„Ik heb er geen verklaring voor. Ik geloof zeker niet dat er in andere provincies minder goed les wordt gegeven.”

Mooie resultaten in ieder geval, maar het diploma is niet het eindstation.

„Zeker niet. Als christelijke schoolorganisatie vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich straks ook in een samenleving waarin niet iedereen christelijk is staande weten te houden en het christelijke geluid kunnen laten horen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws