Acht van tien ouders tevreden over aanbod van scholen

beeld ANP, Jerry Lampen

Verreweg de meeste ouders van kinderen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn tevreden over het aanbod van scholen waaruit zij kunnen kiezen. Meer dan 80 procent van hen vindt dat er voldoende te kiezen valt wat betreft de kwaliteit en de identiteit van scholen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat door TNS NIPO is uitgevoerd in opdracht van Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland) en VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs).

Het onderzoek is relevant omdat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) een wetsvoorstel voorbereidt dat het zogeheten richtingvrij plannen mogelijk moet maken. Uitgangspunt is dat het scholenaanbod in Nederland slecht aansluit op de wensen van ouders.

Dekker wil daarom stimuleren dat er meer soorten scholen komen waaruit ouders kunnen kiezen. Elke groep ouders die een goed onderwijsconcept heeft en op termijn ook voldoende leerlingen, moet in zijn ogen een school kunnen starten.

Het onderzoek van Verus/VGS wijst erop dat ouders juist zeer tevreden zijn over het huidige aanbod. Ten aanzien van de keuze­mogelijkheid van basisscholen is 85 procent van de ouders tevreden of zeer tevreden; ten aanzien van vo-scholen 83 procent.

Een ruime meerderheid van de ouders vindt dat de scholen waaruit zij kunnen kiezen goed scoren op onder meer sfeer, afstand, een veilige buurt, kwaliteit en aandacht voor leerprestaties, voor sociale vaardigheden en voor creatieve vakken. Veel van deze aspecten hangen samen met de identiteit van een school, vinden Verus en VGS. Ouders en leerlingen maken hun schoolkeuze vooral door deze scholen zelf te bezoeken. Ook de mening van vrienden, familie of kennissen doet ertoe. In veel mindere mate maken ouders gebruik van de website van de Onderwijsinspectie of scholenopdekaart.nl.

Met name als het om het voortgezet onderwijs gaat, betrekken ouders vrijwel altijd hun kind bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze, aldus het onderzoek.