Aantal studenten lerarenopleiding Nederlands Driestar Educatief verdubbelt

Hogeschool Driestar Educatief start tegen de landelijke trend in komend collegejaar met een recordaantal studenten voor de lerarenopleiding Nederlands. De tweedegraadsdocenten worden aangemoedigd daarna voor hun eerstegraads bevoegdheid door te gaan. beeld ANP, Koen Suyk

Tegen de trend in lijken er op hogeschool Driestar Educatief komend jaar bijna dubbel zoveel studenten voor de lerarenopleiding Nederlands te zijn. Vijf vragen aan Peter Goedegebure (53), docent aan het Driestar College en als docent en studieleider lerarenopleiding Nederlands verbonden aan Driestar Educatief.

Hoeveel inschrijvingen voor de opleiding Nederlands zijn er?

„Tot nu toe hebben zich meer dan twintig studenten ingeschreven. Dat is heel veel: meestal zijn het er jaarlijks tussen de acht en de dertien. Ik ben meer dan zeventien jaar studieleider, maar zulke grote aantallen hebben we sinds 2000 niet meer gehad.”

De toename gaat in tegen de landelijke trend dat er steeds minder interesse is voor de studie en lerarenopleiding Nederlands. Hoe krijgt de Driestar wel meer aanmeldingen?

„Dat is lastig te zeggen. Misschien heeft het te maken met de flexibele trajecten die we sinds dit jaar aanbieden. Studenten kunnen op basis van een eerdere opleiding een vrijstelling krijgen voor een studieonderdeel. Als ze bijvoorbeeld een opleiding journalistiek gedaan hebben, hoeven ze als hun niveau voldoende blijkt geen schrijfvaardigheid meer te volgen. Decanen op middelbare scholen hebben we gevraagd leerlingen van dit nieuwe programma op de hoogte te brengen.”

Wat trekt studenten aan in de opleiding?

„De kleinschaligheid, denk ik. Er is grote betrokkenheid tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling. In onze kleine vakgroep van zes mensen heeft iedereen zijn eigen expertise. Ik geef zelf schrijfvaardigheid. Als we het over een column hebben, zorg ik ervoor dat ik een voorbeeld bij me heb uit klas 4 waarin ik lesgeef. Als je als docent zelf enthousiast bent over je vak, draag je dit over op de studenten. Ik heb daarnaast de indruk dat studenten op zoek zijn naar visievorming. Er is de laatste jaren toegenomen aandacht voor de christenleraar. Dus kiezen christelijke jongeren wellicht eerder voor Driestar Educatief.”

Heeft de Driestar het studieprogramma aangepast om meer studenten te trekken?

„In de jaren dat ik studieleider ben, is het programma overwegend hetzelfde gebleven. We leggen veel nadruk op vakinhoud. Fictie heeft altijd een belangrijke plek ingenomen: studenten lezen 45 boeken van de periode voor 1880 en ongeveer 40 van na 1880. Ook aan morfologie en semantiek (woordstructuur en betekenisleer, MR) en aan taalverwerving geven we veel aandacht.”

Neemt de grotere toestroom de zorgen rond docententekort in het middelbaar onderwijs weg?

„Gedeeltelijk. De Driestar levert een tweedegraadsopleiding. In het reformatorisch onderwijs is aan eerstegraadsdocenten in de toekomst waarschijnlijk de meeste behoefte. Daarom stimuleren we onze studenten om door te groeien naar eerstegraads docent. We leiden hen op tot tweedegraads, maar ze krijgen genoeg basis om daarna voor hun master door te gaan.”