„Vergroening wijk moet samenhang versterken”

Roel Woudstra is manager van Buurkracht, een initiatief om stadswijken en dorpen groener te maken. beeld Maikel Samuels

Als buurt gezamenlijk zonnepanelen leggen en isolatie aanbrengen. Dat is het eerste doel van het initiatief Buurkracht. Intussen versterkt het ook de sociale samenhang in de deelnemende dorpen en stadswijken. „Een heel mooie bijvangst.”

Roel Woudstra (38) reist als manager van Buurkracht stad en land af voor contacten met de partners van Buurkracht: onder meer de zogeheten buurteams, lokale milieuorganisaties, energiecorporaties en overheden.

Hoe is Buurkracht ontstaan?

„Buurkracht startte in 2013 als een duurzaam initiatief. Enexis, een netwerkbedrijf, wilde de komst van slimme meters benutten voor energiebesparing. Uit studies blijkt dat veel burgers duurzaamheid belangrijk vinden, maar vaak niet tot actie overgaan. Toen is bedacht om de kracht van wijken te mobiliseren door buurteams te vormen. Die moeten gezamenlijke duurzame initiatieven opzetten, zoals het aanbrengen van zonnepanelen of isolatie in de wijk.”

Hoe werkt het initiatief?

„Een buurteam van vrijwilligers bepaalt of ze voor zonnepanelen of isolatie gaan, vraagt offertes op en kiest daaruit. De landelijke organisatie Buurkracht helpt daarbij door verstrekking van folders en energieadvies, het betalen van de koffie en thee voor de eerste bijeenkomst in een buurthuis en ook door het beschikbaarstellen van de Buurkracht-app. Daarmee kunnen buren met elkaar contact houden.”

Als een buurteam actief wordt, is het eerste doel het organiseren van de eerste wijkbijeenkomst. Wij merken dat er drie types mensen nodig zijn voor het opzetten van een team: techneuten als startmotor, verbinders als communicator en ondernemers voor de daadkracht.”

Zijn er ook voorbeelden van Buurkracht in de Biblebelt?

„Jazeker. In Ede is er KenHem. Dat is een initiatief van christenen die de sociale samenhang in de wijk Kernhem in Ede-Noord willen versterken. Vanuit hun motivatie voor rentmeesterschap hebben ze ook een teamonderdeel om de wijk duurzamer en groener te maken. In IJhorst is er een plan voor een zogeheten Postcoderoosproject. Daarbij investeert de wijk gezamenlijk in 200 zonnepanelen op één groot dak. Het naburige Staphorst-Noord haakt daar mogelijk bij aan. Ook is in die wijk een actie voor het aanbrengen van zonnepanelen en woningisolatie.”

Heeft Buurkracht ook positieve effecten voor de buurt zelf?

„Nou en of. Buren leren elkaar kennen via de buurteams. In dorpen wordt de leefbaarheid vergroot door acties voor behoud van de basisschool –waardoor jonge gezinnen niet wegtrekken–, het opknappen van de speeltuin of de aanschaf van een buurtauto. Dat zal de sociale samenhang versterken en eenzaamheid kleiner maken. Dat is een mooie bijvangst.”

Tips over opmerkelijk plaatselijk nieuws: schijnwerpers@rd.nl.