„Klimaatnoodtoestand vraagt om maatregelen”

Milieu-adviseur Van Soest ging op het Grote Klimaat Oplossingen Congres in op klimaatontkenning. Hierbij noemde hij de SGP bij name. beeld RD

Dat Europa de klimaatnoodtoestand heeft afgeroepen is niet genoeg. Als er geen daadwerkelijke maatregelen worden genomen, is het uitroepen van zo’n toestand maar flauwekul.

Dat betoogde Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, dinsdag tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres in Den Bosch.

Eickhout ging in op de Green Deal die eurocommissaris Frans Timmermans volgende week hoopt te presenteren. Hij noemde de Green Deal uniek. „We zien voor het eerst dat alle duurzaamheidsthema’s –zoals klimaat, biodiversiteit en de circulaire economie– prioriteit hebben.”

De Europarlementariër schetste wat er te verwachten valt van de Green Deal. Een van de hoofdpunten zal klimaatneutraliteit in 2050 zijn. „Dat lijkt politiek haalbaar op dit moment. Alleen Polen, Hongarije en Tsjechië liggen hierbij nog dwars.” Lastiger ligt het om doelen voor 2030 aan te scherpen, verwacht Eickhout. „Daar heeft Timmermans geen mandaat. Dus ondanks de prachtige retoriek die hij zal laten horen, zal op dit punt veel onhaalbaar zijn.”

Hoewel Eickhout de Green Deal „hartstikke goed” vindt, blijft hij kritisch. „In het plan zit een beprijzing op de CO2-uitstoot van auto’s. De lobby hierachter komt uit Duitsland. Alleen daarom moet je al uitkijken. Als je weet dat het uit de autoindustrie komt, is het helemaal opletten. De Duitse autoindustrie haat de CO2-emissieregels voor auto’s. Ze zouden liever op beprijzing overgaan, dan krijgen ze een CO2-prijs voor uitstoot die geen pijn doet.”

Twijfelbrigade

Milieu-adviseur Jan-Paul van Soest zoomde in op ‘klimaatontkenners’. Hij signaleerde dat de beweging in Nederland de laatste jaren groeit. De twijfelbrigade, zoals hij de beweging noemt, opereert meer en meer naar Amerikaans model. „Ze gaan er steviger in. Zo worden tournees georganiseerd om verzet tegen bijvoorbeeld windmolens op te stoken.”

In Amerika staat de wieg van klimaatontkenners, vertelde Van Soest. „Ze vormen daar een zeer goed geoliede machine. Hun oorsprong ligt in de tabaksindustrie. Die zorgde voor een permanente ondermijning van de wetenschap. Bij het publiek vatte zo de idee post dat de wetenschap er nog niet uit was.”

In Nederland zijn Telegraaf en Elsevier spreekbuizen van klimaatsceptici. Cynisch: „Dankzij Telegraaf staat het in ieder geval wel bij iedereen op de agenda.” Meer onder het oppervlak zitten organisaties als de Groene Rekenkamer, de website climategate.nl en het nieuwe Clintel.

SGP

Met een druk op de knop liet Van Soest vervolgens gelieerde politieke partijen op het scherm verschijnen. Niet alleen FVD en PVV kwamen te voorschijn, maar ook de SGP. Hij beweerde dat een deel van de financiering van Clintel van een reformatorische vastgoedhandelaar komt.

Van Soest zei zich aan het optreden van de „twijfelindustrie” te ergeren. Hij verwees naar een brief van Clintel waarin wordt beweerd dat er geen klimaatprobleem is. „Hierin stonden de meest wonderbaarlijke argumenten die allang onderuit zijn gehaald.” Volgens de milieudeskundige gaat de „meest liederlijke onzin” over tafel om klimaatmaatregelen in een verkeerd daglicht te stellen. „Dat windmolens het broeikasgas SF6 uitstoten wordt enorm opgeblazen, terwijl het in het niet valt met de uitstoot van CO2.”

Aan de andere kant zorgen volgens Van Soest „klimaatbezorgden” op hun beurt ook voor polarisatie in het debat. Hij stelde dat er te snel wordt geroepen dat kernenergie, biomassa of restwarmte uit de industrie niet mogen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Het eerste Grote Klimaat Oplossingen congres werd georganiseerd door MilieuCompleet, een samenwerking van drie onafhankelijke milieubladen.

SGP kon woensdagmorgen desgevraagd niet uitgebreid reageren op de kritiek van Van Soest. In de krant van donderdag een reactie.