Holwerd aan Zee stap dichterbij door schenking

De Vogelbescherming is blij met een grote schenking voor het project ”Holwerd aan Zee”  beeld holwerdaanzee.nl

De Nationale Postcode Loterij betaalt 15 miljoen euro mee aan het project ”Holwerd aan Zee”. Dat is een plan van Vogelbescherming Nederland om de Waddenzee te verbinden met het Friese dorp Holwerd. Het is de bedoeling dat er een opening in de dijk komt waardoor kenmerkende waddennatuur ook landinwaarts ontstaat. Voor het plan is in totaal 65 miljoen euro nodig. Door de schenking van de loterij en andere instanties ligt er nu 35 miljoen klaar. De initiatiefnemer hoopt op een subsidie van het Rijk om het hele bedrag bij elkaar te krijgen.

Het doel van het plan is ruimte te geven aan bedreigde vogel- en vissoorten en unieke natuur. Daarnaast moet het de landbouwsector een impuls geven. Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, ziet ”Holwerd aan Zee” als een „grote stap voorwaarts voor mens en natuur.”

>>holwerdaanzee.nl >>rd.nl/holwerd