Geologen ontdekken vulkaan in Noordzee

Mount Scenery op het Caribische eiland Saba. beeld Wikimedia

Nederland heeft er een vulkaan bij. Hij ligt in de Noordzee, in een gebied 100 kilometer ten noordwesten van Texel, en werd bij toeval ontdekt door de Geologische Dienst Nederland (GDN). De 3 kilometer diep begraven, uitgedoofde vulkaan heeft van zijn ontdekkers de naam Mulciber gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen.

De vulkaan gaf zijn bestaan prijs bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee dat de geologen deden. Ze constateerden opvallende afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld ter plekke. Daarnaast is er vlak bij de locatie een dik pakket vulkanische as en basalt aangeboord.

Mulciber is de vierde vulkaan op Nederlands grondgebied. De andere drie zijn de eveneens dode Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die vijftig jaar geleden werd aangeboord, en de actieve vulkanen Mount Scenery op het Caraïbische eiland Saba en de Quill op het nabijgelegen eiland Sint Eustatius.