Droogte brengt natuur genadeklap toe

Vlinder. beeld Pixabay
2

’s-GRAVELAND. De aanhoudende droogte brengt de natuur onherstelbare schade toe. Dat stellen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maandag in de NRC op basis van waarnemingen in hun gebieden.

Vooral in het oosten van het land staan planten- en diersoorten op uitsterven als gevolg van de huidige droogte en die van vorig jaar.

Het gaat om vlindersoorten in Drenthe die afhankelijk zijn van veen, zoals het veenbesblauwtje, de veenbesparelmoervlinder en het veenhooibeestje. Ook zeldzame plantensoorten zuchten onder de droogte, zoals verschillende soorten zegge.

Op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel is volgens Natuurmonumenten bovendien een „dramatische daling” te zien van het aantal kamsalamanders, heikikkers en diverse soorten libellen. Ook vissen zoals de beekprik worden ernstig bedreigd door het droogvallen van beken in het oosten en zuiden van het land.

De heide op de Sallandse Heuvelrug ligt er „dor en doods” bij. Net als vorig jaar lijken heidestruiken vrijwel niet tot bloei te komen. Hierdoor kunnen imkers hun bijenkasten niet langer kwijt op de heide.

Genadeklap

De beide periodes van droogte zijn volgens de natuurbeheerders de „genadeklap” voor een landschap dat al tientallen jaren lijdt onder verdroging, door onder meer ontwatering voor de landbouw, overvloedige stikstof en de aanplant van bomen.

De alarmerende berichten worden bevestigd door organisaties die zich sterk maken voor diverse soorten. Zo signaleert Ravon, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, een sterke afname van toch al zeldzame vissoorten als beekprik en elrits. Die kunnen alleen overleven in beken met kwalitatief goed water, dat er door de droogte van vorig jaar en dit jaar nauwelijks meer is.

Ook de Vlinderstichting is somber en signaleert, net als Staatsbosbeheer, „extreem lage aantallen” vlinders, met name veenvlinders en de kleine vos.

Droog voorjaar geeft natuur valse start