Studie: Risico’s aan vitamine D-tekort

beeld Wikipedia

Een tekort aan vitamine D vergroot de kans op vroegtijdig overlijden, met name bij mensen op jonge en middelbare leeftijd, en mensen met diabetes.

Dat blijkt uit onderzoek van de Medische Universiteit van Wenen, Oostenrijk, dat deze week werd gepresenteerd op een Europees diabetescongres in Barcelona, Spanje.

Een vitamine D-bloedwaarde van minder dan 10 nmol/L verdrievoudigde de kans op prematuur overlijden bij mensen tussen de 45 en 60 jaar. Concentraties van meer dan 90 nmol/L verminderden de sterftekans met 30 tot 40 procent. Als referentiewaarde werd een niveau van 50 nmol/L gehanteerd.

Voor 75-plussers werd geen verband gevonden tussen vitamine D en levensduur.

Diabetici met een vitamine D-waarde van minder dan 50 nmol/L hebben een 4,4 keer grotere kans op overlijden dan deelnemers met een hogere bloedwaarde.

Een gehalte van meer dan 100 nmol/L bleek geen verband te hebben met vroegtijdig overlijden.

De onderzoekers koppelden vitamine D-meetwaardes van bijna 80.000 mensen uit het ziekenhuis van Wenen aan het Oostenrijkse dodenregister. De metingen waren verricht in de periode tussen 1991 en 2011.

De resultaten benadrukken volgens de onderzoekers het belang van het slikken van vitamine D-pillen, ook bij jonge mensen, om vroegtijdig overlijden te voorkomen. „Ook verzachten de resultaten de zorgen die er in de maatschappij leven over mogelijk negatieve gevolgen van te hoge vitamine D-waardes.”