Astmapatiënt loopt niet meer risico op ernstige vorm van Covid-19

Medisch
Een Mozambicaan neemt een astmapuffer. Patiënten met astma die goed onder controle is, lopen niet meer risico op een ernstig verloop van Covid-19. beeld AFP, Yasuyoshi Chiba

Patiënten met astma lopen geen groter risico op een ernstig verloop van Covid-19. Ook het gebruik van puffers verhoogt dit risico niet.

Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Gent. Verschillende studies wijzen er volgens hen op dat niet alle chronische longaandoeningen in gelijke mate een extra risico vormen. In het bijzonder astmapatiënten van wie de aandoening door het gebruik van puffers met corticosteroïden goed onder controle is, lijken geen verhoogd risico te lopen. Eerder werd aangenomen dat deze puffers een risicofactor vormen, omdat corticosteroïden bij langdurig gebruik het immuunsysteem onderdrukken.

De onderzoekers bekeken de activiteit van het ACE2-gen, dat in verband staat met de gevoeligheid voor Covid-19. Ze zagen geen toename van die activiteit bij astmapatiënten in vergelijking met patiënten zonder chronische longaandoeningen. Ook zagen ze geen verschillen in genactiviteit bij patiënten die wel of geen puffers gebruikten.

Prof. Guy Brusselle: „Alle gegevens die we tot nu toe verzamelden, wijzen in dezelfde richting: het gebruik van puffers met inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma, verhoogt het risico op Covid-19 niet. Gelukkig, want de puffers zijn onontbeerlijk voor de meeste astma-patiënten. Het gebeurt geregeld dat patiënten zich zo goed voelen, dat ze het gebruik niet meer nodig achten en dan soms een zware terugval maken. Het is heel belangrijk dat patiënten hun behandeling blijven volgen, ook tijdens deze pandemie.”