Kritisch Prikken geeft RIVM vaccinatietips

Consultatiebureauartsen moeten gaan werken met een checklist om te beoordelen of kinderen kunnen worden gevaccineerd, vindt de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen
2

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) plaatst kanttekeningen bij de plannen van het RIVM om de voorlichting op consultatiebureaus over vaccinatie te verbeteren. „Die informatie moet dan wel volledig zijn. Kritische ouders zitten niet te wachten op een verhaal waar de scherpe kantjes vanaf zijn.”

Dat zegt Cisca Buis, tot voor kort hoofdredacteur van het blad Kritisch Prikken van de NVKP. De vereniging plaatste maandag een lijst met tien aanbevelingen voor het RIVM op de website. „Wat ouders nu veelal te horen krijgen, is dat er rond de prikplaats wat zwelling en roodheid kan optreden en dat een kind wat verhoging kan krijgen. En dat ze bij twijfel de huisarts kunnen contacten. Dat is het wel zo’n beetje.”

De NVKP wijst er op dat in het voortraject de informatie over mogelijke bijwerkingen volledig en adequaat moet zijn, of het nu gaat om minder ernstige of ernstige bijwerkingen. Ook dient te worden aangegeven of de bijwerkingen voorbijgaand, langdurig of blijvend zijn en hoe vaak ze voorkomen: zelden of frequenter. De bijsluiters moeten hiervoor het uitgangspunt zijn. In de eerste fase worden ouders momenteel onvoldoende ingelicht, stelt Buis. „In de tweede fase –als er onverhoopt klachten optreden– worden ze onvoldoende serieus genomen. Het ontbreekt aan een goede „after sales” structuur.”

Investering

De NVKP vindt het goed dat het RIVM 2 miljoen euro wil uittrekken voor meer uitleg over vaccinatie. „Er wordt straks geïnvesteerd in het beter trainen van medewerkers van consultatiebureaus. Met als doel om meer ouders over de streep te trekken. Het gaat echter niet alleen om goede informatie voorafgaand aan vaccinatie.”

Artsen en personeel van afdelingen spoedeisende eerstehulp in ziekenhuizen dienen beter te worden getraind in het herkennen van bijwerkingen van vaccinatie, stelt de NVKP. Hoe een kind reageert op vaccinaties moet worden vastgelegd in het medisch dossier. „Dat gebeurt nu niet of nauwelijks”, stelt Buis. Artsen moeten worden gestimuleerd om (vermoedens van) bijwerkingen te melden bij bijwerkingencentrum Lareb. Ook moet de wettelijke aansprakelijkheid bij vaccinatieschade, vooral bij blijvende ernstige schade na inenting, worden geregeld, aldus de NVKP. De vereniging doet verder de suggestie om een checklist te ontwikkelen waarmee een inschatting kan worden gemaakt in hoeverre een kind of baby extra vatbaar zal zijn voor schade door vaccinaties. Dit gebeurt nu alleen bij prematuren en kinderen met een verzwakt afweersysteem. Maandag nog schreef een maag-darm-leverarts in een opinieartikel in de Volkskrant over zijn dochter die volgens de ouders niet fit genoeg was voor een DKTP-Hib-prik. Ze werd toch gevaccineerd nadat de consultatiearts zei dat het niet nodig was af te wachten. Het 1-jarige kind ontwikkelde hoge koorts, ernstige epilepsie en is sindsdien mentaal en lichamelijk gehandicapt.

Een belangrijke wens van sommige ouders is de mogelijkheid om af te wijken van het vaccinatieprogramma. Buis: „Dan moet je nu naar de huisarts. Het is een ingewikkelde en ook kostbare route. Veel ouders willen bijvoorbeeld geen vaccinatie tegen hepatitis B. Die is recent toegevoegd aan de DKTP Hib-prik. Wil je mensen binnenboord houden, dan moeten er meer keuzes komen. En die moeten ouders gewoon op het consultatiebureau kunnen maken.”

Website vereniging Kritisch Prikken