Werkgroep wil vrouwelijke ambtsdragers opnieuw op agenda GKV-synode

De GKV-synode in Ede, in 2014. beeld RD RD

BENNEKOM. De generale synode van 2017 van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moet via een revisie van een eerder besluit alsnog de ambten openen voor vrouwen. Dat vindt een werkgroep, die vrijdag naar buiten trad.

Initiatiefnemers zijn onder anderen ds. H. Folkers (Bennekom), theologe dr. Almatine Leene en prof. dr. M. J. Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte in Eindhoven. De werkgroep telt veertien leden, vooral afkomstig uit de GKV.

Directe aanleiding voor de vorming van de werkgroep vormen de besluiten van de synode van 2014 in Ede over de vraag of vrouwen kunnen dienen in de ambten. De kerkvergadering nam een deputatenrapport dat die vraag met ja beantwoordde, niet over. Wel stelde ze deputaatschappen in. Eén om de ambten nader te bestuderen en een om te bezien hoe de thematiek rond vrouwelijke ambtsdragers in de kerk speelt.

Volgens woordvoerder ds. Folkers beoogt de commissie dat mannen en vrouwen in de kerk gelijk behandeld worden. „Dan kijk ik ook naar de Christelijke Gereformeerde Kerken, die hebben uitgesproken dat vrouwen niet in de ambten kunnen dienen.”

In november zet de werkgroep twee conceptrevisieverzoeken op de website manvrouwkerk.wordpress.com. Daarmee kunnen kerkenraden, maar ook vrouwen die zich geroepen weten om te preken, zich via de kerkelijke weg richten tot volgende synode. Bovendien komt in de tweede helft van 2016 een studie uit.

In een reactie zegt ds. L. W. de Graaff uit Heerde, die afgevaardigde was bij de generale synode in Ede, dat de werkgroep de kwestie over vrouwen in de ambten „onnodig op scherp zet. Het is nog wachten op het voorstel van de deputaten die kijken naar de indeling van de ambten. Stel dat die zouden komen met een voorstel voor een kleine raad van regeeroudsten, mannen, met daaromheen mannen en vrouwen die pastoraal werk doen, dan zou ik daarmee goed kunnen leven. Ik denk dat zo’n benadering de vrede in de kerk dient. Als je te werk gaat zoals de werkgroep nu doet, kan het juist gaan knallen.”

De website eeninwaarheid.info publiceerde gisteravond een verslag van de classis Rotterdam van 18 juni. Daar werd een brief behandeld van de kerkenraad van Capelle aan den IJssel Zuid-West, die vanaf volgend jaar vrouwelijke diakenen wil aanstellen. De classis adviseerde de kerkenraad zich te beraden op deze stap, omdat de synode van 2017 opnieuw spreekt over de ambten. Eerder dit jaar meldde de kerkenraad van Utrecht Noord-West de ambten te willen openstellen voor vrouwen.