Werkgroep GKV start bezinning op synodebesluiten vrouw in ambt

Synode GKV 2017
Website bezinningmvea.nl. beeld RD

De vorige week naar buiten getreden ”Bezinningsgroep M/V en ambt” wil binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) bezinning op gang brengen over de synodebesluiten om vrouwen toe te laten tot de ambten.

Dat schrijft de werkgroep op de zaterdag geopende website bezinningmvea.nl.

De werkgroep vraagt zich af of „de genomen besluiten de kerken als geheel ten goede komen.” Ze onderneemt de komende tijd actie. In de eerste plaats wordt gestart met bestudering van de synodebesluiten. Het resultaat daarvan kan een basis vormen voor verzoeken aan de volgende synode, in 2020, om de besluiten te herzien. Daarnaast wordt begonnen met een inventarisatie van praktische en kerkrechtelijke vragen bij de openstelling van de ambten. Als laatste volgt een studie naar exegese en hermeneutiek rond het Bijbelse spreken over de man/vrouw-verhouding en de visie op de ambten.

Volgens de initiatiefnemers is het de vraag hoe de GKV trouw blijven aan het Woord. „Wij geloven niet dat in de besluitvorming voldoende recht gedaan is aan het Bijbelse spreken over de onderscheiden positie en verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het gezag van de ambten en het karakter van de prediking blijven er grote vragen over.”

De werkgroep denkt dat de synode beslissingen heeft geforceerd. Bovendien vinden de leden dat niet goed is nagedacht over de uitvoering van de besluiten om alle ambten open te stellen voor vrouwen. „Wat gaat dit betekenen voor de onderlinge verhoudingen in gemeenten, in kerkenraden of voor de relatie tussen kerkenraad en predikant? Een deel van de gemeente ziet de besluiten als onontkoombaar om eigentijds kerk te zijn, terwijl een ander deel ze in strijd vindt met Gods Woord. Het genomen besluit kan zomaar als een splijtzwam werken, ook tussen kerken onderling.”

De komende tijd zal de werkgroep van zich laten horen door het publiceren van artikelen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. De initiatiefnemers willen hun werk afstemmen met het deputaatschap man/vrouw in de kerk, dat door de generale synode van de GKV is ingesteld om het gesprek over de opening van de ambten te begeleiden.

De werkgroep bestaat uit dr. B. van Egmond (predikant gkv Capelle aan den IJssel-Noord), drs. S. M. R. de Graaff-Hoekstra uit Heerde, ds. H. J. Room (predikant gkv Soest), dr. R. T. te Velde uit Wezep (docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen), ds. J. Wesseling (predikant gkv Veenendaal) en drs. K. Wezeman uit Haren (tweede voorzitter van de GKV-synode 2014).