Volop aandacht voor 400 jaar Dordtse Synode

Synode van Dordrecht
Het bekende schilderij van de Nationale Synode van Dordrecht, vervaardigd door Pouwels Weyts de Jonge. beeld Dordrechts Museum

Op dinsdag 13 november is het exact 400 jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) begon. Meerdere bijeenkomsten stonden al in het teken van ”400 jaar Dordt”, en de komende weken volgen er nog heel wat. Een -niet volledig- overzicht.

Donderdag 18 oktober, van 13.30 tot 15.15 uur, heeft aan de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105) een studiebijeenkomst plaats rond het boek ”Dordt in context” van prof. dr. G. van den Brink. De hoogleraren F. A. van Lieburg, H. A. Bakker en C. van der Kooi zullen reageren.

Op vrijdag 19 oktober, vanaf 19.45 uur, houdt dr. B. J. Spruyt in Gouda (Burgemeester Jamessingel 2) de laatste van drie lezingen in het kader van het studium generale van Driestar educatief over ”Het blijvend getuigenis van Dordt”.

Op maandag 22 oktober, vanaf 20.00 uur, is er in verenigingsgebouw De Hoeksteen in Middelharnis (ring 13) een bijeenkomst rond de Dordtse Leerregels. Spreker is ds. J. van Walsem uit Leerdam.

Van 26 oktober tot 24 november organiseert het Platform Kerk & Kunst in de Wilhelminakerk in Dordrecht (Blekersdijk 41) een expositie rond het thema ”Van Letter tot Leven”.

De bondsdag van de Hervormde Mannenbond, op zaterdag 27 oktober vanaf 10 uur in de Oude Kerk in Putten (Kerkplein 11), is deze keer gewijd aan de Synode van Dordrecht. Sprekers zijn prof. dr. W. H. Th. Moehn en ds. A. J. Mensink.

In de hersteld hervormde Anathothkerk in Oud-Beijerland (Maseratilaan 1) staat de reformatieherdenking op zaterdag 27 oktober, vanaf 19.30 uur, in het teken van de Dordtse Leerregels. Ds. J. Joppe, ouderling C. van Stam, ds. J. J. ten Brinke en ds. J. van Rijswijk lichten diverse thema’s uit de leerregels toe.

In de Grote Kerk van Genemuiden (Kerkplein 1) wordt woensdag 31 oktober een Reformatieherdenking gehouden. Het thema is Voortgaande Reformatie in Genemuiden. Sprekers zijn G. J. Westhoff en A. den Ouden uit Genemuiden, ook ds. W. G. Hulsman en ds. J. A. C. Olie voeren het woord.

Op woensdag 31 oktober wordt in de hervormde kerk in Monster vanaf 19.30 uur een reformatiebijeenkomst gehouden met als thema ”400 jaar Dordtse Leerregels”. Sprekers zijn ds. A. Voorwinden en ds. G. J. van Asperen.

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Rhenen (Achterbergsestraatweg 59) vindt op donderdag 1 november vanaf 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst ”400 jaar Synode van Dordrecht” plaats, met als sprekers ds. J. H. de Vree, L. van der Tang, A. M. van Manen en ds. F. Mulder.

In de vrijgemaakt-gereformeerde kerk De Levensbron in Rouveen (Esdoornlaan 3) wordt op maandag 5 november vanaf 19.45 uur een reformatieavond gehouden over de Dordtse Leerregels. Spreker is prof. dr. H. J. Selderhuis.

In de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden –de kerk van synodevoorzitter Johannes Bogerman– heeft op dinsdag 6 november vanaf 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats met als sprekers prof. dr. H. J. Selderhuis en prof. dr. S. Groenveld.

Koning Willem-Alexander is op zaterdag 10 november vanaf 18.30 uur aanwezig bij de start van ”Ode aan de Synode”, in de Augustijnenkerk in Dordrecht (Voorstraat 216). De ”ode” duurt 180 dagen, even lang als de synode destijds.

Van 11 november t/m 2 juni 2019 loopt in Het Hof van Nederland in Dordrecht (Hof 6) de expositie ”Te Kunst en te Keur – 400 jaar Statenbijbels”. Op het plein voor Het Hof staat een robotarm die de hele Statenbijbel uitschrijft.

Van 14 t/m 16 november heeft in het Energiehuis in Dordrecht (Noordendijk 148) een internationale conferentie plaats over de Dordtse Synode.

De dertigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, op zaterdag 17 november vanaf 10 uur, is gewijd aan „lokale voorgeschiedenissen” van de synode. De bijeenkomst, georganiseerd door de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, wordt gehouden in het Dordrechts Museum (Museumstraat 40).

De Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk houden op zaterdag 17 november van 10.00 tot 17.30 uur in het Dordtse Wartburg College locatie Marnix (Prof. Waterinklaan 41) een symposium met als thema ”Dordrechts erezuil, herdacht en herleefd”. Medewerking verlenen ds. P. Mulder, prof. dr. W. J. op ’t Hof, dr. H. Uil, prof. dr. W. van Vlastuin, ds. G. Clements, ds. J. M. D. de Heer, L. van der Tang en ds. C. P. de Boer.

In de Grote Kerk te Dordrecht wordt op zaterdag 17 november vanaf 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst Nationale Synode 1618-1619 gehouden, met als sprekers ds. J. M. J. Kieviet, ds. J. J. van Eckeveld, ds. R. P. van Rooijen en ds. G. van Wijk.

In De Ark in Papendrecht (Rubensstraat 35) wordt op zaterdag 17 november vanaf 19.45 uur een jeugdcontactavond (O)GGiN gehouden, ”Hoe dichter bij Dordt...” Spreker is drs. W. Penning MBA.

En verder... worden op de site refo500.com nog de nodige andere bijeenkomsten enzovoorts vermeld.