Serie: Synode van Dordrecht

De synode van Dordrecht vond plaats in de jaren 1618/1619. Deze vergadering van 37 predikanten moest een einde maken aan de jarenlange godsdienstige verdeeldheid tussen de remonstranten en de contraremonstranten.

Alle artikelen met deze tag

Synode van Dordrecht

Historie

De synode van Dordrecht vond plaats in de jaren 1618/1619. Deze vergadering van 37 predikanten moest een einde maken aan de jarenlange godsdienstige verdeeldheid tussen de remonstranten en de contraremonstranten.
De remonstranten waren een godsdienstige groepering in de Republiek der Verenigde Nederlanden tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648). De remonstranten waren volgelingen van de hoogleraar Arminius.
De tegenhangers van de remonstranten waren de contraremonstranten, zij onderschreven de leer van Johannes Calvijn: deze theoloog was één van de belangrijkste reformatoren uit de kerkgeschiedenis
De deelnemende theologen, 37 afgevaardigden uit Nederland en andere landen, kwamen na veel discussie met een officiële verklaring waar de Gereformeerde Kerk voor staat: de Dordtse Leerregels.

Statenvertaling

Een ander belangrijk besluit van de synode was dat er een zo betrouwbaar mogelijke vertaling moest komen, dit resulteerde in de uitgave van de Statenvertaling: de eerste officiële Bijbelvertaling, die uit de oorspronkelijke grondtalen vertaald werd.
Na afloop van de vergadering werden de predikanten die de remonstrantse leer aanhingen afgezet en velen van hen werden verbannen uit de Republiek.