Vakdocenten Theologische School GG benoemd als docent

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten hielden woensdag de vijfde zittingsdag in Gouda. beeld RD, Anton Dommerholt

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heft het onderscheid tussen vaste en vakdocenten op. De huidige vakdocenten zijn woensdag door de synode benoemd tot docent.

Dat bleek woensdagochtend tijdens de vijfde zittingsdag van de generale synode van de GG. De vergadering stelde een vernieuwd mandaat vast voor het curatorium van de Theologische School.

Tussen de twee typen docenten waren verschillen in benoemingswijze en in taak. Vakdocenten werden benoemd door het curatorium, vaste docenten door de generale synode. Vaste docenten geven meerdere vakken, vakdocenten één.

In de praktijk is er volgens ds. J. J. van Eckeveld, voorzitter van het curatorium, weinig verschil meer tussen de werkzaamheden van vaste en vakdocenten. Vandaar dat het curatorium het onderscheid wil opheffen. Dat betekent dat alle docenten voortaan door de synode worden benoemd.

Afscheid

De kwestie is mede actueel doordat de rector van de Theologische School, ds. P. Mulder, aan het einde van het cursusjaar vanwege zijn leeftijd afscheid zal nemen als docent. Hij is een van de vaste docenten, naast ds. G. Clements. Er zijn vier vakdocenten: ds. J. M. D. de Heer, ds. B. Labee, ds. A. Schot en ds. D. de Wit.

Deze werden door de synode op voordracht van het curatorium benoemd tot docent. De vakken die ds. Mulder doceert –kerkgeschiedenis, kerkrecht, catechetiek en voor de leerjaren 1 en 2 dogmatiek– worden overgenomen door de andere docenten.

Deputaatschappen

Tijdens de zitting werden diverse secundi gekozen voor verschillende deputaatschappen. In het curatorium van de Theologische School hebben de afgelopen tijd veel wisselingen plaatsgevonden. Als secundus curatoren werden verkozen ds. B. J. van Boven (De Valk-Wekerom), ds. S. Maljaars (Meliskerke), ds. G. van Manen (Elspeet) en ouderling M. de Geus (Middelharnis).