Uilenburgersjoel in zwaar weer

De Uilenburgersjoel in Amsterdam. beeld Sjaak Verboom

De Uilenburgersjoel in Amsterdam heeft financiële problemen als gevolg van de coronacrisis, deelt directeur Jozien Jansen mee. Om tot het einde van het jaar de vaste lasten te kunnen betalen, heeft de stichting 50.000 euro nodig.

Als gevolg van de coronamaatregelen mogen er nu maar weinig mensen binnen zijn.

Volgens het bestuur wordt zelfs gevreesd voor het voortbestaan van de synagoge. Het cultureel centrum komt niet in aanmerking voor staatssteun omdat het geen onderneming is en ook geen gesubsidieerde instelling.

De Uilenburgersjoel aan de Nieuwe Uilenburgerstraat aan de oostzijde van het centrum staat in de oudste Joodse buurt van Amsterdam. Vanaf de zeventiende eeuw vestigden arme Joden uit Oost-Europa zich hier op de nieuw aangelegde eilanden van de stadsuitbreiding, waaronder Uilenburg. Het gebouw heeft van 1766 tot 1943 dienstgedaan als synagoge. Na de oorlog stond het leeg, raakte het in verval en werd het in 1954 aan de gemeente Amsterdam verkocht. In 1996 kwam een restauratie gereed.

Stichting Uilenburgersjoel nam het rijksmonument in 2013 over van de gemeente. Na een grondige restauratie heropende het pand in 2016 zijn deuren. De stichting wil het Joodse karakter van het gebouw behouden en verder in ere herstellen om te komen tot een actief centrum voor ontmoeting en uitwisseling. Het gebouw wordt verhuurd en er worden activiteiten georganiseerd.