Strijd schepping-evolutie helemaal terug: boeken, congressen, debatten

Geloof en wetenschap
beeld iStock

„De strijd over schepping versus evolutie is weer helemaal terug!” constateerde prof. dr. W. J. Ouweneel vorige week. Hij had gelijk: na alles wat er sinds de verschijning van het boek van prof. dr. G. van den Brink (”En de aarde bracht voort”) in juni al over het thema is gezegd en geschreven, staat er de komende tijd nóg het een en ander op stapel. Een overzicht.

- Wapenveld, een tweemaandelijks tijdschrift over geloof en cultuur (voorheen reünistenblad van studentenvereniging CSFR), brengt deze week een themanummer uit over schepping en evolutie. De Saambinder (het wekelijks orgaan van de Gereformeerde Gemeenten) wijdt deze week een commentaar aan het onderwerp.

- Op 22 september heeft in de Fonteinkerk in Nijkerk een –met 600 deelnemers volgeboekt– congres plaats over „de theologische implicaties van evolutionaire schepping.” Thema van de bijeenkomst, georganiseerd door het platform weetwatjegelooft.nl, is: ”Evolutie. Stel dat het waar is”. Sprekers zijn onder anderen prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. M. J. Paul (auteur van de studie ”Oorspronkelijk”); dagvoorzitter is prof. dr. Frank van der Duyn Schouten.

- Op 3 oktober houdt het Logos Instituut in verenigingsgebouw De Kandelaar in ’s-Heerenbroek (tussen Kampen en Zwolle) een avond waarop het boek ”Genesis 1-11 is geen mythe” van ds. J. R. Visser (predikant van de gereformeerde kerk Nederland in Zwolle) wordt gepresenteerd.

- Op 13 oktober houdt de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) in het gebouw van het Driestar College in Gouda een studentenconferentie onder de noemer ”Schevolutie?”. Sprekers zijn prof. dr. M. J. Paul en ds. D. J. Diepenbroek (predikant van de hersteld hervormde gemeente Rouveen-Hasselt-Zwolle).

- Rond 17 oktober verschijnt van de hand van prof. dr. ir. J. H. van Bemmel het boek ”Waar was je? Geloven na Darwin en Hubble” (uitg. Buijten en Schipperheijn).

- Dit najaar publiceert dr. W. M. Dekker (hervormd Waddinxveen) het boek ”Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper” (uitg. Boekencentrum).

- Op 4 november gaan prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. M. J. Paul in gesprek op de studiedag ”Oorsprong” aan de Theologische Universiteit Kampen. De organisatie is in handen van (onder andere) weetwatjegelooft.nl.

- En volgend jaar ziet naar verwachting dus een –Engelstalig– boek van prof. dr. W. J. Ouweneel het licht.