Reformatorisch-evangelische predikanten België bundelen krachten in VPKB

Antwerpen. beeld Istock Istock

Binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) gaat zondag de Unio Reformata van start. De Unio Reformata is een belijdende vereniging binnen de VPKB, een soort ‘Gereformeerde Bond’.

Het initiatief hiertoe werd in februari 2015 genomen door ds. M. Schippers (Antwerpen) en ds. B.-Z. Schümmer (Fontaine-l’Évêque). Zij voelden de noodzaak om een contactorgaan voor reformatorisch-evangelische predikanten en hun gemeenteleden op te richten.

De VPKB vaart al een tijd een progressieve koers, alhoewel veel gemeenten, met name in Wallonië, reformatorisch-evangelisch zijn. Schippers en Schümmer gevoelden steeds sterker dat deze „vleugel van de kerk” in de verdrukking kwam. Om deze reden hebben zij de Unio Reformata opgezet. Niet uit behoudzucht of om een machtsblok te vormen, maar veeleer om de reformatorisch-evangelisch gezinden een plek te geven om de onderlinge band te versterken, en te zoeken naar wegen om de kerk te vernieuwen. Teruggaan naar de Bron, om aan geestdrift te winnen, dat is het motto.

De komende tijd wil de Unio Reformata voornamelijk inzetten op het organiseren van studiedagen voor predikanten en andere belangstellenden. De oprichting vindt zondagmiddag plaats tijdens een dankdienst in de Protestantse Kerk van Fontaine-l’Évêque (Place Brogniez 22). De feestelijke dienst is tweetalig en wordt geleid door de predikanten Schippers en Schümmer.