Kerk bepaalt zelf invulling van collecte op afstand

Kerk en corona
Sjoerd van Oort: De collecte is een onderdeel van de liturgie. beeld Givt

Nu er maximaal honderd mensen bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn en diensten worden afgelast, lopen de inkomsten uit collecten in veel kerkelijke gemeenten terug. Om tekorten tegen te gaan, hebben kerken meerdere mogelijkheden. Een algemene richtlijn ontbreekt vooralsnog.

Voor zover bekend laten landelijke kerkverbanden het aan lokale gemeenten over op welke manier gemeenteleden in staat worden gesteld om hun gaven te geven nu zij niet of minder vaak aanwezig kunnen zijn tijdens kerkdiensten.

Marloes Nouwens-Keller, voorlichter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), laat weten dat er binnen de Protestantse Kerk wekelijks een nieuwsbrief uitgaat waarin staat aan welke doelen leden geld kunnen geven. Overigens was zo’n mailing, zeker in de veertigdagentijd, al een gebruikelijke manier van communiceren over goede doelen, zoals Kerk in Actie.

Binnen de Gereformeerde Gemeenten hebben verschillende deputaatschappen alleen informatie verstrekt over het collecteren in de kerk zelf. Gemeenteleden die deze weken niet naar de kerk kunnen gaan, hebben normaal gesproken al de mogelijkheid om via de bank een gift over te maken. „We gaan ervan uit dat dat bekend is en dat het niet nodig is om daarvoor een extra oproep te doen”, aldus ds. C. van Ruitenburg, voorzitter van het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg.

Bankrekeningen

Ook in andere kerken hebben veel gemeenten bankrekeningen waarnaar leden geld kunnen overschrijven voor bijvoorbeeld kerk, diaconie, kerktelefoon of kerkbode. Er zijn echter meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kerk inkomsten krijgt terwijl de diensten niet op de normale manier doorgaan.

Zo maakte de christelijke gereformeerde kerk Urk-Maranatha het –nadat verschillende gemeenteleden erom hadden gevraagd– mogelijk dat leden via internetbankieren een bijdrage kunnen overmaken van 2,50 euro, 5 euro of 10 euro. En onder de livestream van de diensten op de site van de gereformeerde gemeente Vlissingen staan links naar betaalverzoeken waarmee geld kan worden overgemaakt voor kerk, diaconie en bouwfonds.

Andere gemeenten werken met een app die het mogelijk maakt te geven aan een collecte die in een dienst wordt gehouden. De protestantse gemeente Kampen voert het gebruik van de app Givt versneld in, meldt ze op haar site. Het is via de app mogelijk om aan de collecte voor kerk of diaconie te geven tot en met de zaterdag na de dienst. Leden die niet werken met overschrijving of app, wordt verzocht hun gaven op te sparen en in de collectezak te stoppen als de diensten weer toegankelijk zijn.

QR-code

Het team van Givt werkt deze week in samenwerking met streamingdienst kerkdienstgemist.nl met spoed aan meer mogelijkheden om het op afstand geven van geld aan een collecte mogelijk te maken. Een speciale website daarvoor, met informatie voor kerken die hiervan gebruik willen maken, is sinds woensdag online, vertelt Sjoerd van Oort.

Het is nu al mogelijk dat in een video-uitzending tijdens de collecte een QR-code in beeld komt. Kijkers kunnen dan de app van Givt openen, een bedrag kiezen dat ze aan de collecte willen geven en vervolgens de code scannen.

Gemiddeld wordt via Givt inmiddels 100.000 euro per zondag opgehaald. Wekelijks neemt het aantal gebruikers van de app toe met 400. Vorige week waren er 1400 nieuwe gebruikers. „Afgelopen zondag werden er minder kerkdiensten belegd dan normaal en toch kwam er via Givt 80.000 euro binnen. Mensen zijn dus wel blijven geven”, constateert Van Oort.

Waarom zou je als gemeentelid op afstand een app gebruiken als je ook geld kunt overmaken per bank, of geld kunt opsparen en later in de collectezak stoppen? Van Oort: „De collecte is een onderdeel van de liturgie. De app biedt mensen de mogelijkheid om mee te doen. Daarnaast is het mogelijk dat tijdens de stream wordt bekendgemaakt hoeveel mensen vanuit huis hebben meegedaan aan de collecte, om zo het gevoel van samen-zijn te ondersteunen.”

Bovendien is het geven via de app makkelijk, stelt Van Oort. „De bereidheid om te geven is hoger als er een lage drempel is. Voor een overschrijving per bank moet iemand meer moeite doen. Ook is dan het geven minder verbonden aan de kerkdienst zelf.”

Het geven via Givt tijdens de online kerkdienst is volgens Van Oort bovendien een betrouwbaar systeem. „Givt is zo ontworpen dat je altijd kunt geven, ook al zou het systeem van de streamingdienst of zelfs onze server eruit liggen.”

http://kerkzijnopafstand.nl